Uskutečnil se letošní sněm AZZP ČR

Na tradičním místě a v tradiční dobu se uskutečnil sněm asociace, spojený s tradiční besedou v předvečer sněmu. Je pochopitelné, že nejvíce pozornosti věnovalo cca 30 účastníků besedy a 50 účastníků sněmu následující den především aktuální nepříznivé situaci v projednávání kompenzace růstu minimální mzdy zvýšením příspěvku dle § 78a zákona o zaměstnanosti.

Poměrně jednoznačně se shodli na nezbytnosti zavedení valorizačního mechanismu, který by nejen v aktuální situaci, ale trvale zabránil nutnosti nedůstojného postavení ZZP při každoročním složitém vyjednávání. Účastníci schválili přednesené zprávy, shodli se na odložení Petice, případně dalších nátlakových akcí na dobu po vyčerpání konstruktivních jednání s MPSV a parlamentem.

Pozitivně hodnotili již třetí rok organizované série kulatých stolů a konferencí, podpořili pokračování komunikační kampaně v přiměřeném rozsahu, doporučili rozvíjet více i zahraniční vztahy s organizacemi, které mohou pomoci prosadit zatím nedokončené návrhy systému podpory.

Díky všem aktivním účastníkům, odcházejícím funkcionářům i dvěma členům (Myjómi Brno a BD-Tova Brno), kteří nabídli spolupráci při organizaci prvního podzimního kulatého stolu v Jihomoravském kraji.