Změny v přihlašování do EENP od srpna 2019

K metodickému pokynu MPSV ČR k přihlašování do EENP, o němž jsme informovali, doplňujeme k četným dotazům, že zatím není možno funkčnost nového řešení ověřit, pokyny a vlastní řešení budou na webu MPSV k dispozici nejdříve 1. srpna t.r.:

„Koncem srpna 2019 bude provoz původního portálu ukončen a uživatelé naleznou veškeré důležité informace pouze na adresách www.mpsv.cz a www.uradprace.cz. Termín nahrazení stávajícího portálového řešení novým portálem bude upřesněn. Do doby spuštění jednotného portálového řešení budou zachovány veškeré funkčnosti stávajícího portálu, tj. také evidence náhradního plnění.“