Charta sociálního podnikání – tisková zpráva

Tisková zpráva PRAHA, 31. ledna 2011

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, zastoupená Josefem Šulcem, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zastoupený Hanou Potměšilovou a Svaz českých a moravských výrobních družstev, zastoupení Karlem Rychtářem, dne 31. ledna 2011 oficiálně ustavili Chartu sociálního podnikání pro zaměstnávání OZP a následně podepsali její Deklaraci, a to zejména v reakci na připravované změny Zákona o zaměstnanosti, ale i v reakci na zřejmou a neřešenou absenci koncepce v dané oblasti. Ustavený vrcholový tým Charty pověřil jednáním pana Petra Herynka, předsedu představenstva Ergotep, družstvo invalidů, se sídlem v Proseči, okres Chrudim, které je jedním z předních reprezentantů úspěšné integrace OZP na chráněném trhu i do volného trhu práce.

Členové Charty – všechny sdružené subjekty – jsou připraveni jednotně:

  • jednat vůči zákonodárné a výkonné moci státu, společně jako jeden kompaktní a kompetentní pro řešení všech otázek sociálního podnikání ve prospěch zaměstnávání OZP,

  • stát se nejen kompaktním, ale i kompetentním a odborným partnerem zákonodárné a výkonné moci pro řešení otázek sociálního podnikání ve prospěch zaměstnávání OZP,

  • poskytovat výkonu státní moci dlouhodobě budované a praxí ověřené know how pro efektivní, ekonomické a společensky odpovědné nastavení podmínek a parametrů legislativního a výkonného rámce pro tuto oblast,

  • nepřipustit unáhlené a nepromyšlené legislativní, či výkonné zásahy do současných podmínek a parametrů sociálního podnikání ve prospěch zaměstnávání OZP, jejichž krátkodobý a leckdy i nereálný přínos by mohl přinést značné škody, či samotné zhroucení stávajících struktur a systémů sociálního podnikání ve prospěch zaměstnávání OZP.

Všechny tři subjekty se shodují v názoru, že v systému zaměstnávání OZP je nemalá řada nedostatků, jejichž řešení se však neobejde bez podrobné, nejen věcné a právní, ale také ekonomické znalosti podstaty problému. Proto tedy Charta nabízí zákonodárné a výkonné moci státu maximální pomoc a spoluúčast při přípravách změny systému podpory zaměstnávání OZP.

Navrhované změny, jako je např. plošné omezením výše a podmínek nároku na příspěvek dle §78, zrušení institutu náhradního plnění a zrušením kategorie „osoby zdravotně znevýhodněné“ by měly velký dopad nejen na chráněný trh práce, ale také na otevřený trh práce, sociální a zdravotní systém ČR. V důsledku by pak navíc, místo navrhovaných úspor veřejných výdajů, přinesly opak, tedy nemalé rozpočtové dopady včetně poklesu příjmů státního rozpočtu.

Příklady:

Mezi 111 členy AZZP a SČMVD je dnes z celkových 10 300 zaměstanců cca 25 % osob „zdravotně znevýhodněných“, kteří nejsou příjemci invalidních důchodů. Navrhovaná změna by pro chrán. trh práce znamenala, že

  • řada sociálních podnikatelů zaměstnávajících OZP klesne pod hranici 50% OZP,

  • v krátké době nebude k dispozici dostatečné množství osob invalidních I. – II. stupně, které by „vystřídaly“ stávající osoby se statutem OZZ a hrozil by zánik nemalého množství zaměstnavatelů na chrán. trhu práce,

  • zrušení podpory pracovních míst OZZ naruší zásadním způsobem vnitřní ekonomické vztahy v těchto sociálních podnicích natolik, že ohrozí existenci a udržení ostatních míst, na nichž pracují lidé s vážnějším typem postižení,

Existuje celá řada příkladů lidí se statutem OZZ, kdy typy zdrav. postižení neumožňují lidem přejít pracovat na otevřený trh práce, přestože jejich úbytek pracovního potenciálu nedosáhne nároku na invaliditu I. stupně (mentálně postižený člověk s asistentem, určité kategorie psychiat. onemocnění další příklady) a tak hrozí, že tyto osoby přestanou pracovat na chrán. trhu práce, zůstanou v domácí péči a začnou ve větší míře čerpat zdravotní péči a sociální dávky, v této kategorii však velmi problematické.

Díky zrušení statutu OZZ je ohroženo např. zaměstnávání zdravotně postižených ve specifických oborech na otevřeném trhu práce (příklad automobilový, hutní a jiný průmysl), neboť přísné bezpečnostní normy kladou vysoké nároky na zdrav. stav jednotlivých zaměstnanců. Osoby v kategorii invalidity I. a II. stupně je velmi složité v těchto oborech zaměstnat a tak nebudou mít tyto firmy možnost výběru a budou muset odvádět pokuty za „nezaměstnávání“. Do této doby tento problém řešily v převážné míře odebíráním například kompletačních prací z chrán. trhu práce.

Více ke členům charty:

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, www.azzp.cz, sdružuje 111 významných zaměstnavatelů OZP a spolupracuje již od roku 1993 s řadou partnerů na národní i regionální úrovni.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, www.nfozp.cz, se od roku 2007 zabývá integrací OZP do chráněného i volného trhu práce v ČR, člen EASPD, spolupracující s významnými partnery na národní i regionální úrovni.

Svaz českých a moravských výrobních družstev, www.scmvd.cz, tradiční zástupce skupiny 45 družstev – zaměstnavatelů OZP, zastoupený v řadě národních i mezinárodních organizací a hájící zájmy pracovního uplatnění zdravotně postižených již od roku 1956.

Podrobné informace k jednotlivým subjektům a kopii Deklarace charty najdete na web stránkách všech výše uvedených subjektů.

Kontakty na pověřeného zástupce charty:

Petr Herynek

Telefon: 777 94 84 82

E-mail: herynek.p@ergotep.cz

Deklarace na vědomí dána:

Petr Nečas, Předseda vlády ČR

Daniela Filipiová, Senátorka

Jaromír Drábek, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jiří Pospíšil, Ministerstvo spravedlnosti

JUDr. Pavel Ptáčník, Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Martin Vacek, Výbor pro sociální politiku PSP ČR

Vladimíra Lesenská, Podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost PSP ČR

Lenka Kohoutová, Podvýbor pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné PSP

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..