Informace členům AZZP

Vážení členové, dovolujeme si nabídnout pár prvních informací a současně zaslat podklady k internímu šetření, k němuž jsme se společně zavázali v usnesení letošního sněmu.

 

Máme po volbách. Končí i povolební „škádlení“ a máme i ministry a vládu. Většina partnerů ve státní správě nás odkazuje na tisk a média, která prý vědí víc než oni.
Priority ministerstev souvisejí s úsporami, nejen v přípravě st. rozpočtu na rok 2011, ale i pro zbytek letošního roku.

Ministr Drábek osobně a jeho curricilum vitae dávají určité předpoklady ke změně orientace ministerstva od „ministerstva sociálních věcí“ zpět k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Vyplývá to z oficiálních i neoficiálních informací a priorit (zákoník práce, intenzita kontrol). Zatím však považujeme za předčasné dělat jakékoliv závěry. Oblast ZZP není zatím vnímána jako priorita, ví se však o problémech a jejich rozpočtových důsledcích. Předseda svazu Wiesner předal novému ministrovi při prvním setkání stejné naše hodnocení a podklady, které měl již od jara k dispozici bývalý ministr Šimerka, a o kterých jste byli informováni na sněmu.

Zajímavé jsou první organizační změny MPSV ČR – k dispozici na http://www.mpsv.cz/cs/1856

Bc. Vladimír Šiška MBA je jmenován „univerzálním“ prvním náměstkem, jedná se o poměrně schopného manažera se zkušenostmi ve státní správě, který spolupracoval s J. Drábkem jako vedoucí tajemník HK ČR. Byl jedním z iniciátorů projektu ITP spolu s tehdejší vrchní ředitelkou SSZ MPSV ing. Šmejkalovou – více na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/itp/realizace

Ostatní úseky a útvary (hospodářský, sociální služby, důchody, dávky, ostatní sociální systémy a evropské fondy a spolupráce) budou řízeny vrchními řediteli nebo řediteli odborů. Jedinou výjimkou je pozice náměstka pro legislativu (oblast legislativy, pracovního práva a kolektivního vyjednávání), na kterou se vrací dosavadní ministr JUDr. Šimerka.
Řízením úseku SSZ je zatím pověřen ing. Duháň, známe však osobu pravděpodobného nového vrchního ředitele. 

Z první informace dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/9144 je také zřejmé zadání reformy organizace úřadů práce – cílem je vytvořit Národní úřad práce s krajskou strukturou a výkonnými pracovišti namísto dnešní reziduální sítě 78 okresních úřadů práce.
Termín spuštění (již 1. 1. 2011) a obava z vyvolaných problémů (a také nákladů) s tím spojených vzbuzuje rozporuplný dojem.
Pokoušíme se získat první informace – z neformálních schůzek a diskusí vyplývá cca následující
– Oblast podpory ZZP není současnou prioritou, předpokládá se postup ve dvou etapách, první zaměřená na zpřísnění kontroly, nelze vyloučit tlak na plošné snížení příspěvku dle §78 (v kuloárech se hovoří o 10% stejně jako u ostatních sociálních výdajů), druhá zaměřená na legislativní změny. Lze očekávat i tlak na snížení rozpočtu APZ na rok 2011, z něhož se financují příspěvky na provoz CHPD. MPSV si však je vědomo dopadů příliš tvrdých zásahů na zodpovědné ZZP. 
– Protože není k dispozici (ani nebyla zahájena) avizovaná analýza efektivnosti, která by přinesla potřebná data o struktuře příjemců a další výsledky potřebné pro zpracování návrhů, včetně porovnání se zahraničím a další, neumíme si představit, do jaké hloubky mohou takové návrhy jít – resp. jak by vypadalo vyjádření jejich rozpočtových dopadů pro jednání sněmovny.
Diskuse o konkrétních návrzích změn není možné očekávat dříve, než v září t.r.
– V souvislosti se zjednodušením daňové soustavy se znovu bude diskutovat o efektivnosti slevy na dani z příjmu právnických osob dle §35 (18/60tis.Kč za 1 OZP).
I zde chybí seriozní analýza motivace u malých zaměstnavatelů (do 25 osob), běžných zaměstnavatelů a ZZP. Zdůrazňujeme, že se jedná o jediný jasně deklarovaný nástroj motivace pro integraci OZP, který působí především na volný pracovní trh, v situaci, kdy nefunguje povinný podíl (náhradní plnění) by bylo nezodpovědné příjímat ukvapená rozhodnutí. I za situace, že jsme jedinou zemí EU s takovým nástrojem.

Velmi znepokojivě vypadá složení výboru pro sociální politiku PSP ČR, složení dostupné na http://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?id=962. Pro nás čitelné mohou být do určité míry postoje místopředsedů Emmerové a Opálky, členů Škromacha, Lesenské a Kohoutové, s nimiž jsme již spolupracovali. Ostatní je nutné zkontaktovat, uvítáme, pokud někdo z členů najde k těmto novým lidem cestu v regionech, kde působí. Je více než zřejmé, že spolupráci s          L. Kohoutovou se nelze vyhnout, tématika ZZP bude pro většinu členů výboru nová.  
       
Výkonná rada asociace na své poslední schůzce přijala závěry k postupné přípravě regionálních „konferencí“ – přesněji setkání členů i poctivých ZZP s partnery z regionů, takový záměr nabývá na významu i vzhledem k uvažované reformě Správy služeb zaměstnanosti. Uvítáme iniciativu členů, kteří by se chtěli stát kontaktní osobou pro tuto přípravu, o návrzích a konkrétnější představě Vás budeme informovat do konce srpna.  

V příloze je tabulka k vyplnění, kterou prosíme zaslat na e-mail asociace do …………….
S ing. Věchtem a jeho spolupracovníky dokončujeme webové stránky, předpokládáme zveřejnění v nejbližších týdnech.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..