Informace k výsledku projednání novely ZoZ ve 3. čtení

Dne 14.7.20174 projednala sněmovna ve 3. čtení poslední z projednávaných novel ZoZ obsahující podstatné změny systému podpory od roku 2018. Tuto novelu doporučil plným počtem hlasů Výbor pro sociální politiku na jednání 29.6. t.r. Součástí návrhu doporučeného výborem byl i jediný pozměňovací návrh poslance Zavadila, obsahující zvýšení příspěvku dle § 78a) jako částečné kompenzace navrženého zvýšení minimální mzdy pro rok 2018 o 800 Kč měsíčně. Tento postup byl projednán a podpořen MPSV ČR, projednán a akceptován i MF ČR.

Poslancům bylo vysvětleno v kulatém stole podvýborů VSP sněmovny 19.1., na konferenci AZZP konané v dubnu i na jednání výboru pro sociální politiku sněmovny dne 29.6. t.r. – návrhy byly akceptovány bez výhrad a s pochvalou za iniciativu a spolupráci s MPSV.

Až při samotném jednání vznesl ministr financí Pilný návrh na oddělené hlasování o tomto pozměňovacím návrhu s argumentem, že se obává dalšího nárůstu výdajů SR na rok 2018 nad hranici rozpočtového deficitu. Tento jeho návrh byl přijat.

Přes hladké předchozí projednání novely zákona o zaměstnanosti s některými systémovými změnami, připravovanými s podporou a aktivní účastí sociálních partnerů již od roku 2015, došlo ve 3. čtení k zamítnutí PN poslance Zavadila, reagujícího dílčím zvýšením příspěvku na další razantní zvýšení minimální mzdy pro rok 2018 závazné už od roku 2017 i pro zaměstnané invalidní důchodce.

Shodou okolností a zřejmým nepochopením důsledků odděleného hlasování o PN došlo nejen k neschválení potřebného zvýšení příspěvku pro rok 2018 oproti roku 2017, ale k faktickému rozhodnutí o snížení limitu příspěvku o částku 700 Kč měsíčně, který je v platnosti již nyní – při stávající úpravě od 1.1.2017.

Schválená novela ZoZ mění strukturu příspěvku, ministr Pilný zjevně nebyl informován o celém důsledku zamítnutí návrhu, hlasování ovlivnilo i problematické vystoupení poslance Opálky, procedurální problémy (neodhlášení poslanců pro hlasování) a chybějící závěrečné vystoupení ministryně Marxové pak způsobily nepřijetí návrhu o 9 hlasů.

Teprve dne 26.7. se podařilo uskutečnit jednání zainteresovaných partnerů s vedením sekce 4 MPSV ČR, na kterém jsme společně konstatovali, že:

  • Došlo k souběhu nepředvídatelných a původně nesouvisejících kroků a projevů, které způsobilo nepřijatelný stav jak pro ZZP, tak pro MPSV ČR.
  • Jediným „čistým“ řešením je iniciování návrhu senátu na přijetí původně projednaného pozměňovacího návrhu a vrácení novely ZoZ do sněmovny. Schůze senátu se uskuteční od 16.8. t.r. Předložení a schválení připraveného pozměňovacího návrhu senátem umožní sněmovně projednat na své poslední schůzi v září a rozhodnout na základě úplných informací o jeho případném přijetí.

Jiné varianty postupu:

V případě nepředložení návrhu, neschválení návrhu nebo následném zamítnutí sněmovnou dojde v roce 2018 k poklesu podpory oproti stavu 2017 nejméně o 700 Kč měsíčně na zaměstnanou OZP. Další dopady vlivem vyšších doplatků do minimální mzdy ponesou zaměstnavatelé bez jakékoliv kompenzace.

Prostor pro změnu formou využití „přílepku“ jiného zákona je teoreticky až do 31.3.2018, již v působnosti nové sněmovny, existuje však mnoho důvodů na takový postup nespoléhat (ustavení a zahájení práce sněmovny, sestavení vlády, obecná nechuť k takovému postupu, zejména ze strany senátu).

Věříme, že nedorozuměním a souhrou okolností vzniklý problém se podaří vyřešit a vytvořit tím stabilní prostředí pro pokračování reformy celého systému podpory zaměstnávání OZP – tedy i na volném trhu práce – a k jejímu zefektivnění. Na dalších návrzích navazujících na přijaté dílčí změny se pracuje nezávisle s výhledem jejich přijetí a uplatnění nejpozději v roce 2020.

Po úvodních jednáních s představiteli vedení Senátu vás požádáme o podporu a spolupráci – zašleme přehled stručných argumentů, s nimiž je možno působit na senátory, případně později poslance ve vašich regionech.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..