Informace o projednávání příspěvku na rok 2019

V roce 2019 dochází ke zvýšení minimální mzdy o 1 150 Kč měsíčně na částku 13 350 Kč.

Vzhledem k tomu, že pro řadu zaměstnavatelů s vyšším zastoupením zaměstnaných OZP s velmi nízkým pracovním potenciálem by toto zvýšení nákladů nepodložených výkonem nebylo zvládnutelné, došlo při jednáních s MPSV k předložení návrhu na zvýšení příspěvku dle § 78a zákona o zaměstnanosti. Návrh na zvýšení o částku 800 Kč měsíčně je vložen do doprovodné změny zákona o zaměstnanosti v rámci projednávání sněmovního tisku č. 203 (cizinecký zákon).

Vzhledem k programu poslanecké sněmovny již není předpoklad schválení ve 3. čtení do konce roku, pokud projedná sněmovna v lednu – únoru, bude pravděpodobně senátem projednán v březnu a zveřejněn ve Sbírce zákonů do konce března.

Vzhledem k tomu, že návrh má po dřívějších jednáních podporu vlády i sociálních partnerů, měl by být přijat bez problémů.