Kulatý stůl výboru pro sociální politiku sněmovny

Na návrh poslance Miroslava Opálky se 19. ledna uskutečnil společný kulatý stůl tří podvýborů výboru pro sociální politiku, jehož se účastnili prakticky všichni jeho členové.

Mimo poslanců, zástupců MPSV ČR, NROZP se zúčastnili i zástupci zaměstnavatelů – KZPS ČR, AZZP ČR, SČMVD i KZZP ČR.

Cílem jednání bylo vyjasnění obsahu návrhů legislativních změn (zákona o zaměstnanosti), které jsou vlivem okolností nešťastně rozděleny do tří předkládaných novel, navíc jejich obsah souvisí s několika dalšími novelami, mimo jiné Zákoníku práce. Po úvodním vystoupení zástupce MPSV ČR, zástupců zaměstnavatelů a po uskutečněné diskusi došlo jednání ke shodě na co nejefektivnější podpoře předkládaných návrhů. Přítomní poslanci se vesměs shodli na pozitivních závěrech k výsledkům iniciativy zaměstnavatelů, na něž navázala spolupráce sociálních partnerů s předkládanými výsledky.

Další část jednání se věnovala souvislosti navrhovaných změn s dalšími, dosud nedořešenými oblastmi, zejména

  • posuzování OZP pro trh práce,
  • zefektivnění podpory OZP na volném trhu práce,
  • oddělení zaměstnání od sociálně pracovní terapie,
  • diferenciace podpory v závislosti na integračním efektu pracovní rehabilitace v praxi ZZP.

Došlo ke shodě na nezbytnosti dořešení právní úpravy (a uvedení do života) koordinace rehabilitace OZP, která by měla umožnit včasnou intervenci a kompenzaci důsledků zdravotního postižení ještě před definitivním přiznáním invalidity, obdobně, jako je tomu ve vyspělejších systémech v zahraničí.

V závěru jednání byl již potvrzen termín konání další konference AZZP ČR, která se bude konat ve sněmovně 27. dubna t.r. pod záštitou premiéra Sobotky a v garanci předsedy sněmovny Jana Hamáčka.