Obnovení přístupu

Pokud neznáte heslo nebo potřebujete heslo obnovit, musíte použít odkaz “Zapomenuté heslo?” na přihlašovací stránce pro přístup do členské úrovně stránek z menu Členové -> Přihlášení nebo kliknutím zde. Takto bude postupovat i nový člen, který má zřízen zcela nový účet a nemá ještě nastavené heslo. Podmínkou pro obnovení nebo vytvoření hesla je existence účtu registrovaného člena. Obnovení nebo vytvoření hesla není možné provést jiným způsobem a nemůže ho tedy provést ani administrátor webu. Toto opatření je použito pro vyšší stupeň zabezpečení přístupových údajů.

Po kliknutí na odkaz “Zapomenuté heslo?” se zobrazí stránka pro zapsání e-mailové adresy pro zaslání ověřovacího kódu. Tato adresa se musí shodovat s e-mailovou adresou z registrace účtu uživatel. Je to zpravidla ta adresa, na kterou vám přicházejí zprávy z webu. Pokud si nejste jisti, jaké jsou vaše registrační přihlašovací údaje, požádejte o jejich zaslání na adrese web@azzp.cz.

Po odeslání žádosti Vám přijde ověřovací kód jen v případě, že jste uvedli svůj registrovaný e-mail. Ověřovací kód přepíšete do dialogu nově zobrazené stránky a doplníte platné přihlašovací jméno. Ověřovací kód není heslo! Ověřovací kód slouží pouze k ověření požadavku na pravost uživatele. Pokud se chcete vyvarovat překlepů nebo časového prodlení využijte odkaz v emailu, který zobrazí stránku s ověřovacím dialogem bez opisování kódu. Pokud jste postupovali správně a vše zadali přesně, objeví se vám dialog, kde budete moci zadat nové heslo s potvrzením k jeho ověření. Nové heslo tedy budete zadáte dvakrát.

Pokud se vám přístup nepodaří vytvořit nebo obnovit, postup opakujte. Počet pokusů není v systému nijak omezen. Původní heslo nebude změněno dokud nebude celý proces zcela bezchybně dokončen. Často se stává, že dojde k překlepu nebo vyprší platnost kódu za dobu než vám poštovní klient stáhne zprávu. V takovém případě pomůže změna nastavení periody stahování zpráv.

Tento postup budete moci použít také vždy, když budete pochybovat o bezpečnosti hesla nebo je budete chtít změnit pro snadnější zapamatování.

Heslo prosím nesdělujte jiné osobě. Pokud potřebujete přístup pro další osoby z vaší společnosti, požádejte na adrese web@azzp.cz o založení dalšího přístupového účtu.

Heslo prosím zadávejte dostatečně bezpečné, protože členská úroveň stránek musí zůstat velmi důvěrná! Heslo zadejte dlouhé nejméně 8 znaků, ale doporučujeme použít 12 a více znaků. Heslo poskládejte z číslic, velkých a malých písmen a speciálních znaků – např. 24@TomO-27. Toto heslo nezadávejte! Slouží jen pro ilustraci tvorby hesla. Vyvarujte se používání osobních jmen, dat nebo datumů, případně snadno prolomitelných sekvencí, jako např. qwert nebo yxcvbnm.

Vždy prosím hleďte na tato bezpečnostní doporučení!