Oslovení členů AZZP ČR k besedě před sněmem

Úvod:

Postoj AZZP ČR, která hraje roli spíše komunikační a zastupující platformy, je charakteristický postojem „být u všeho“. Není přímým nositelem žádné konkrétní iniciativy, projektu „na vlastní jméno a účet“. Zatím tento postoj vede k výsledkům, má i své výhody (nezávislost, komplexní přehled, pozice při vyjednávání).

Přidanou hodnotou posledních let je úspěch „jednotného postupu“ s dalšími partnery založená někdy na kompromisech, někdy na spolupráci mimo vlastní lobbing. (Nejen) prostřednictvím ustavení Charty.

Důvody:

 • Projekt, který by přinesl přímý prospěch podpoře ZZP (investice, podnikatelský rozvoj byly dosud z pohledu operačních programů EU i politických důvodů neprůchodné.
 • Nepřímo zaměřené iniciativy (příklady např. NROZP nebo NFOZP) jsou z našeho podhledu neefektivní.
 • Dílčí změny legislativy v posledních 7-8 letech neřeší podstatuproblémů – příčin stavu:
  • Různorodost ZZP podle oborů a typu pracovních míst.
  • Oddělují stále podporu pracovního místa od podpory zaměstnavatele, který se „celý přizpůsobuje zaměstnávání OZP“.
  • Nevytvořily účinné kontrolní, evidenční a podpůrné mechanismy proti zneužívání (nebo nepřiměřenému využívání) nástrojů podpory.

Důsledkem jsou pouze opakované plošné škrty, omezení, na nichž šikovní vydělají a tradiční zodpovědní doplácejí nebo se trápí s narůstající administrativou.

Deformované chápání a přístup k integračním sociálním podnikům, v nichž neziskový sektor vidí často „pouze příležitost k dodatečným zdrojům financí“ (podceňuje nutnost opravdového podnikání), tradiční ZZP sice většinou respektují principy, ale nechápou formální požadavky.

Segment „chráněného“ trhu práce či sociálního podnikání má velmi problematické politické zastoupení.

Co se může stát po mimořádných volbách:

– Není pochyb, že se domluvíme na změně – novele ZoZ (OZZ, agentury), problémem bude rychlost změn a následná prodleva a postup „vrácení do hry“ uzdravených OZZ a ID 1.stupně.

– Iniciativa MPSV, NFOZP i SÚIP k omezení nekontrolovatelného „trhu náhradního plnění“ k ničemu nepovede, dokud nevznikne povinnost evidence NP. Zde je na zvážení, zda neprosazovat v „rychlé“ novele zmocnění k vytvoření systému evidence (změna § 81 s termínem 1.1.2015)

– GŘ ÚP jeví jistou snahu rozvinout specifické poradenství a pomoc i k ZZP

Z hlediska zastoupení v politice může dojít k „obohacení“ – do sněmovny může být zvolen předseda NRZP V. Krása. Může být zvolena i L. Kohoutová, dnes již zkušená, ale inklinující k neziskovému sektoru. Ministrem může po volbách zůstat Fr. Koníček, pokud do sněmovny vstoupí zemanovci. Pak může zůstat náměstkem R. Chlopčík a GŘ ÚP M. Bílková. Může zůstat i P. Šimerka. Těžiště konstruktivních možností se může přenést na MPSV ČR, je šance začít pracovat na změně koncepčnější – bez rozpočtově – reformního tlaku předchozích vlád. Může vzniknout vůle pracovat na nové podobě části III zákona o zaměstnanosti v kombinaci s dalšími změnami (rehabilitace, podpora soc. podnikání, vzdělávání). Koncept, z něhož je možné vyjít, se opírá o spoustu podkladů a doporučení, které tu ještě před 3 roky nebyly, některé projekty ještě běží. Chybí však podrobné kvantifikace (monitoring efektivnosti §§ 69, 75, 76, 78, 81….) – největším problémem u případných legislativních návrhů bude kvantifikace finančních dopadů navrhovaných změn. Řešení vidíme v nutnosti pilotního ověření jakéhokoliv návrhu nebo změny před jejich spuštěním do praxe.

To vše mohou být otázky, o kterých můžeme diskutovat. Bude prostor.  

Z pohledu role AZZP ČR existují nejméně dvě nezodpovězené otázky:

 1. Chce a může být AZZP ČR tentokrát iniciátorem a aktivním partnerem takového postupu, kapacitně a časově dost náročného.
 2. Jak – politicky, personálně, organizačně (i finančně) „to zařídit“, abychom se za rok na sněmu nesešli s rozpačitými pocity a nad dalšími návrhy škrtů nebo zrušení některých nástrojů „pro bezradnost“ státní správy.

 

Programem besedy před sněmem by měla být tato témata:

 • Stručné informace o aktuální situaci a iniciativách do ustavení sněmovny z mimořádných voleb
 • Představení (nejen) nových kandidátů pro volby do orgánů asociace
 • Koncepce podpory a strategie AZZP
 • Diskuse

 

Z praktické stránky:

Upozorňujeme na potřebu poslat návratky s upřesněním ubytování a účasti na besedě 30.9.2013, současně upozorňujeme, že jsme dosud obdrželi pouze jediný návrh na doplnění kandidátů pro volby, abychom mohli zpracovat podklady, potřebujeme od vás případné návrhy nejpozději do pondělí 23.9. t.r.

 

 

 

 

 

 

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..