Dovolujeme si Vás pozvat na regionální kulatý stůl pro Prahu a Středočeský kraj

Reforma systému podpory a možnosti regionální spolupráce ve prospěch pracovního uplatnění OZP

pořádaný pod záštitou pana poslance Patrika Nachera a ve spolupráci s Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou v Praze

Místo konání: Praha, Ruzyně, restaurace „U Rychtáře“, Staré nám. 15/9

Datum konání: 3. prosince 2018 od 13.00 do 15:30

Témata

Pokračování systémových změn a situace v praxi zaměstnávání OZP

Co brání plynulému přechodu OZP z pasivity do aktivního pracovního uplatnění (a co pro to můžeme udělat ve městě a v regionu)

Diskuse, nejen k daným tématům

V prostředí extrémně nízké nezaměstnanosti mohou být lidé se zdravotním postižením s aktuálním využitelným pracovním potenciálem zajímavým zdrojem pracovních sil, novými spolupracovníky nejen na tzv. “chráněném“, ale i na volném trhu práce. Kromě efektivnosti nástrojů politiky zaměstnanosti hraje roli především motivace: nejen zaměstnavatelů, kteří se obávají možných problémů, ale i motivace samotných lidí, kteří se z různých důvodů obávají ucházet se o zaměstnání.

K účasti jsou pozváni poslanci a senátoři, zástupci zaměstnavatelů, organizací osob se zdravotním postižením, představitelé služeb zaměstnanosti (ÚP ČR), zastupitelstev kraje a měst, škol a dalších organizací poskytujících podporu, vzdělávání a služby diskutovaného zaměření. Účast přislíbil mimo jiné JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR.

Těšíme se na Vaši účast

Ing. Vilma Baudišová                    PhDr. Ladislav Hazuka

předsedkyně AZZP ČR                   zastupující ředitel ÚP KrP Praha

Přihlásit se můžete zde.

Z akce budou pořizovány fotografie.