Dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl

Reforma systému podpory a možnosti regionální spolupráce ve prospěch pracovního uplatnění OZP

pořádaný pod záštitou Mgr. Miloslavy Rutové, členky výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR a ve spolupráci s Úřadem práce ČR Krajskou pobočkou v Plzni

Místo konání: OBZOR, výrobní družstvo v Plzni, Hřbitovní 19

Datum konání: 5. listopadu 2018 od 9.30 do 13.00

Témata

  1. Potřeba pokračování systémových změn a situace v praxi zaměstnávání OZP
  2. Co brání plynulému přechodu OZP z pasivity do aktivního pracovního uplatnění (a co pro to můžeme udělat v regionu)

K účasti jsou pozváni poslanci a senátoři, zástupci zaměstnavatelů, organizací osob se zdravotním postižením, představitelé služeb zaměstnanosti (ÚP ČR), zastupitelstev kraje a měst, škol a dalších organizací poskytujících podporu, vzdělávání a služby diskutovaného zaměření.

Na závěr je možné zúčastnit se prohlídky provozů a pracovišť družstva, v němž aktuálně nachází pracovní uplatnění více jak 75 osob se zdravotním postižením.

Účast přislíbil mimo jiné JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR.

Těšíme se na Vaši účast

Ing. Vilma Baudišová                     Zdeněk Sobota

předsedkyně AZZP ČR                  předseda družstva OBZOR

Přihlásit se můžete zde.

Z akce budou pořizovány fotografie.