Proč jsme členem AZZP ČR? – SPINWARE

Proč jsme členem AZZP ČR?

Jsme řádným členem AZZP (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených) a podílíme se na prosazování změn při poskytování pomoci a podpory OZP. Členství v asociaci je pro nás důležité z několika důvodů. Jedním z nejdůležitějších je informovanost o připravovaných legislativních změnách či sdílení zkušeností a informací v oblastech, které se týkají změn zákona o zaměstnanosti, dotací, LPS, ZTP, OZP, Zákoníku práce atd., ale i sdílení praktických zkušeností s pomocí zaměstnancům při řízeních, která souvisí s přiznáním či odebráním invalidního důchodu, změnami stupně invalidity, vyřizováním příspěvků na zvláštní kompenzační pomůcky, vyřizováním dávek pro postižené, příspěvku na péči apod. Zároveň si vážíme i možnosti sdílení obyčejných starostí i radostí a zkušeností v podnikatelském prostředí. Přínosem jsou pro nás i školení, kurzy, semináře, které nám asociace nabízí.

Něco o nás

Společnost SPINWARE vznikla v roce 2010 jako firma zaměřená především na vývoj zakázkového software. Krátce po založení jsme aktivity společnosti rozšířili o agenturu práce s povolením ministerstva práce a sociálních věcí a další personální služby. V současné době tvoříme skupinu SPINWARE GROUP, do které patří společnosti SPINWARE s.r.o. a Spin HR s.r.o.

Naše divize

Divize IT se již od počátku věnuje zákaznickým IT projektům, zejména v oblasti systémů pro správu a zpracování agendy poskytování úvěrů. Zajišťujeme vývoj, implementaci a servis investičních online platforem, informačního systému pro projekt sdíleného financování a kompletní podporu procesů při zpracování žádostí o úvěr, vedení aukcí investorů a správu poskytnutých úvěrů včetně elektronické komunikace s bankovními ústavy, dále vývoj a SW komponent portálu pro účetní a podnikatele. Dalším zajímavým projektem IT divize je vývoj a implementace systému axleSCAN pro online laserové měření a vyhodnocování profilu a dalších parametrů jízdních kol kolejových vozidel.

Divize HR poskytuje zejména služby personální agentury, vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců. Naši konzultanti se specializují na jednotlivé profesní oblasti a dokáží se orientovat v problematice konkrétního oboru, např. strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, vývoje, automatizace, automotive, IT, farmacie. Pro naše obchodní partnery zajišťujeme online zákaznické řešení pro správu zaměstnaneckých benefitů. Součástí je online systém kafetérie pro objednávání a dodávku benefitů i služby spojené s vlastním vyřízením objednávek a dodáním.

Naše filozofie

Od vzniku firmy je součástí naší filozofie možnost uplatnění pro zdravotně handicapované, kteří tvoří trvale většinu našich zaměstnanců. Snažíme se naše zaměstnance podporovat, pomoci jim při žádostech na ÚP, ČSSZ apod… Pro OZP jsme přizpůsobili kancelářské prostory, pracovní dobu atd. Pro naše obchodní partnery jsme poradcem při zaměstnávání zdravotně postižené. Našim cílem je integrace zdravotně postižených a považujeme za povinnost každé společnosti podílet se na začlenění OZP do pracovního života. Pomoc firmám, které se zaměstnávání OZP věnují, by měla být součástí nejen jakéhokoliv podnikatelského záměru, ale i cílenou podporou státu.

Jsme součástí chráněného trhu práce a naše produkty a služby poskytujeme také v režimu náhradního plnění.

Blanka Benešová