Proč jsme vstoupili do AZZP ČR? – ŠANCE

V době kdy jsme vstoupili do AZZP ČR, byl předsedou družstva můj táta Josef Šulc st. Ten se pak v roce 2001 stal i předsedou AZZP ČR. Přesné důvody se už dnes bohužel nedozvím. Jak jsem ale tátu znal, šlo mu hlavně o sociální dopad legislativy na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Spolupráce při přímém ovlivňování systému práv a povinností pro zaměstnavatele a zajištění odpovídajících podmínek pro zdravotně postižené zaměstnance byly jistě jedním z hlavních důvodů členství. Přínos našeho členství v AZZP vidím hlavně ve zmíněné spolupráci při tvorbě zákonů. Také ale v pomoci při integraci hendikepovaných osob do pracovního procesu.

Josef Šulc