Souhrnné informece pro ZZP

Aktuální informace pro ZZP kteří v roce 2011 využívají příspěvků na provoz CHPD a obávají se ztráty nároku na tyto příspěvky v 1. pololetí 2012 (přechodné období).

Chráněné pracovní dílny a místa v přechodném období leden – červen 2012

Ostatní praktické informace k obsahu novely zákona 435/2004 Sb., které již dnes je možno potvrdit.

Text zákona a vyhlášky uveřejníme v aktualizované podobě ihned po jeho zveřejnění ve sbírce zákonů na stránkách AZZP ČR, postupně doplníme některé potřebné výklady a komentáře.

Setkáte-li se s problémy či nejasnostmi (vlastními nebo v interpretaci ÚP), napište nám své poznatky, budeme konzultovat a ovlivňovat oficiální výklady MPSV v rámci možností.

Zatím jsme neobjevili hranice metodicko-výkladových kompetencí mezi SSZ MPSV ČR a GŘ ÚP ČR, projevuje se určitá setrvačnost metodického vlivu MPSV.

 

Přílohy:

 1. Chráněné pracovní dílny a místa v přechodném období leden – červen 2012

Současné CHPD budou k 1.1.2012 překlopeny do „množiny“ CHPM – nebudou se podepisovat nové dohody o vymezení CHPM – vymezení CHPM jim budou platit po dobu platnosti vymezení původních dohod o CHPD.

CHPM, která nejsou součástí stávajících CHPD, budou po 1.1.2012 vymezována na základě dohod na dobu 3 let – nebudou muset být po celou dobu obsazena a nejedná se o podmínku udržení. O vlastní metodice a postupu zatím víme velmi málo, o podrobnostech budeme postupně informovat. Již teď je však jasné, že v případě vytvoření nových CHPM po 1. 1. 2012 jsou dvě možnosti:

 • Nově vymezené CHPM s příspěvkem na zřízení – zde je podmínka udržení po dobu nejméně 3 let, v opačném případě hrozí vrácení alikvotní části příspěvku na zřízení (příspěvku na provoz, pokud by výjimečně byl poskytnut v přechodném období 1. pololetí 2012, od 1.7.2012 přechází do režimu „zvýšení příspěvku“ dle §78 odst. (3).

 • Nově vymezené CHPM bez příspěvku na zřízení – zde bude nově stanovena platnost vymezení (3 roky), ale nebude se jednat o podmínku pod „sankcí“.

Dohody o příspěvcích na částečnou úhradu provozních nákladů CHPD pro I. pololetí 2012 budou zpravidla řešeny na okresních pobočkách ÚP (dostanou pověření od krajských).

Od nového roku bude vymezování CHPM řešeno na krajských pobočkách ÚP.

Žádosti o dodatky, případně nové dohody na vymezení CHPD a dohody o příspěvcích na částečnou úhradu provozních nákladů CHPD je nutno podat do konce roku 2011. V případě podepsání dohod o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů CHPD si ÚP takto peníze „zazávazkuje“ (pro rozpočet APZ na rok 2012).

V praxi mohou ÚP použít dvě cesty:

 • Uzavření dodatku existující dohody o příspěvku na provoz CHPD na 1. pololetí 2012

 • Uzavření nové dohody s tímto časovým omezením

Z praxe víme, že úřady práce trpí nedostatkem informací, které jsou jim předávány postupně a také jejich přístup se liší podle situace a osobního přístupu kompetentních lidí.

Pokud odmítají se ZZP jednat o řešení podpory CHPD v přechodném období 1. pololetí s odkazem na leden 2012 nebo nejasnost rozpočtu APZ, doporučujeme odvolat se na pokyn náměstka MPSV ČR Mgr. Machotky z října t. r. , který je opravňuje k řešení podpory CHPD v přechodném období. Je možné vyjednat libovolné podmínky a výši příspěvků na provoz, to je však již jen v jejich kompetenci. Jako vodítko by však měli respektovat budoucí výši nároku na II. část příspěvku dle novely zákona – tedy průměrnou částku odpovídající 2000 Kč měsíčně na jedno CHPM (pokud na tuto hranici ZZP v praxi provozních nákladů dosáhne).

„Únikovou cestou“ v případě nedosažení dohody o dodatku – prodloužení příspěvku na provoz CHPD v 1. pololetí je možnost využít režimu nového §76 určeného pro běžné zaměstnavatele a žádat o příspěvek na 1. pololetí již podle nového zákona účinného k 1.1.2012.

2. Ostatní praktické informace k obsahu novely zákona 435/2004Sb, které již dnes je možno potvrdit

V případě podmínky neudělení pokut nebo sankcí pro vymezení CHPM dle §75 zatím není uvažováno se žádnou tolerancí (jako je tomu např. u bezdlužnosti). Vzniká tedy značné riziko, jakkoli je podmínka nesmyslná – důvodem nevymezení CHPM může být i malá sankce z kontroly Inspekce práce za drobnost nesouvisející se zaměstnáváním OZP – je nutno zejména v roce 2012 velmi bedlivě pohlídat. Pokusíme se prosadit toleranci od 1.1.2013.

MPSV ČR zatím neuvažuje o vytvoření a aktualizaci speciálního přehledného seznamu ZZP s více jak 50% vymezených CHPM v roce 2012. Od 1.7.2012 však bude možné „vyfiltrovat“ na stránkách MPSV – nastavením filtru pro zaměstnavatele pobírající příspěvek dle §78 ZoZ.

Mění se i celý informační systém ÚP ČR, zatím nelze postup blíže upřesnit.

Náhradní plnění – je potvrzeno, že zaměstnavatelé, kteří budou vystavovat adresná potvrzení svým odběratelům, si povedou vlastní evidenci vydaných faktur – IČ odběratele, fakturovaná hodnota bez DPH pro zápočet, datum uskutečnění a zaplacení, která musí být průkazná a doložitelná pro kontrolu za rok 2012 (tedy v roce 2013). Registr jako součást kontrolního systému je zatím v jednání, MPSV ČR není příliš motivováno jej podporovat.

To podstatné však je, že ZZP budou muset od roku 2012 odpovídat svým odběratelům, jimž vystavují potvrzení, nejen za statut ZZP více než 50 %, ale také za dodržení souhrnného limitu vystavených potvrzení za rok dle §81 novely.

 

3. Novelou Vyhlášky 518/2004Sb., proběhlo vypořádání připomínek, zatím neznáme přesný definitivní obsah, je však zcela zřejmé, že:

Posuzování stavu zaměstnanců

 • Dochází samozřejmě k vymezování „fyzických“ pracovních míst (CHPM dle §75).

 • Pro účely dosažení 50 % OZP se posuzuje průměrný přepočtený stav zaměstnanců (§11 a 12 vyhlášky se nemění), ale do počtu OZP se započtou pouze vymezená CHPM (dle odst. (1) §78 zákona).

 • Příspěvek dle § 78 bude poskytován na každé „fyzické“ CHPM, a to jak základní část příspěvku do 8000,- Kč (odst. 2), tak i jeho zvýšení do 2000,- Kč  (odst. 3).

Pokud se jedná o zvýšení příspěvku dle §78 (odst. 3), vyhláška bude obsahovat trojí vymezení

 • pro volný trh práce (CHPM u  běžných zaměstnavatelů) dle § 8,

 • pro OSVČ (CHPM je osazeno touto osobou) dle §9,

 • pro ZZP (více než 50% OZP) dle §14a.

Liší se výše paušální složky (7 % a 4 %) a struktura uznatelných nákladů

Dle §14a bude okruh uznatelných nákladů tvořen třemi okruhy

 • paušál 4% průměrné mzdy za 1. – 3. předchozího roku (nebude ničím prokazován a dokládán, zahrnuje administrativní a další plošné náklady obtížně doložitelné)

 • „asistenční náklady“ – mzdy provozních pracovníků bez nároku na §78 a náklady

 • dopravní (obdobně jako dnes §76) – bude nutno doložit
 • Náklady na „přizpůsobení provozovny“ – individuální, zahrnující i úpravy, opravy a  dílčí investice – předpokládáme předchozí odsouhlasení ÚP

Za zmínku stojí způsob doložení „asistenčních nákladů“ – uznatelná bude část osobních nákladů podložená doplněným popisem funkce nebo pracovní smlouvy, podíl zřejmě nebude u všech provozních zaměstnanců stejný, doporučujeme již předem zvážit, jak bude prokazování pro konkrétní firmu nejvhodnější (organizační struktura, popisy, smlouvy…).

Vzhledem k přechodnému období bude nutno ještě konzultovat a specifikovat „míru uznatelnosti“.

Pokud se jedná o kritérium pro vymezení CHPM (§ 6 odst. 2b návrhu) vyžadující bezhotovostní výplatu mezd zaměstnancům se ZP, je potvrzeno, že

 • bude vyžadováno, aby podíl bezhotovostních výplat činil nejméně 80%,

 • za bezhotovostní výplatu bude považováno i zaslání prostřednictvím pošty.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..