Stanovisko a doporučení k NP 2014

Mnoho ZZP zveřejňuje na svých webových stránkách řadu podrobných upřesňujících výkladů, opírajících se o „ověřené zdroje“ a předpokládané změny legislativy od 1. 1. 2014, které mají být opřeny o elektronický registr náhradního plnění či o statut ochranné známky či jiné formy uznání poskytovatele NP.

Důsledkem je řada dotazů ze strany našich zákazníků, které se obávají dopadů změn, vyvolávají nedůvěru a pochybnosti o správnosti dosavadních postupů případně smluv nebo dohod o rezervaci či garanci NP na rok 2014.

Na stránkách MPSV ČR se objevilo poslední stanovisko k výkladu náhradního plnění a uznávání jeho obsahu při následných kontrolách.

MPSV ČR skutečně v těchto dnech zpracovává dodatečný návrh definice NP, který by měl být projednáván jako samostatná „technická“ novela §81 zákona o zaměstnanosti, proběhlo i několik jednání na nejvyšší úrovni, jichž jsme se zúčastnili.


Co je skutečnost:

Existuje shoda (z naší strany už od roku 2006) na nutnosti omezit „nadstavbu“ vyžívání tohoto nástroje formou čisté „přefakturace“, kdy předmět dodávky nijak nesouvisí s výrobou, zpracováním, službami nebo malo- či velkoobchodní činností poskytovatele – ZZP. Jsme přesvědčeni, že NP nemůže být „nezávislou obchodní komoditou“ či jakýmsi „finančním derivátem“ provozovaným konsorcii obchodních a dceřiných společností, poskytovateli leasingu a podobnými formami, které již se zaměstnáváním OZP nemají žádnou spojitost.  

Taková omezení však nestačí v novele zákona deklarovat, slovně vymezit, pokud nebude dosaženo alespoň 90 % vymahatelnosti na základě nevyvratitelných zjištění kontrol. To je základním problémem všech dosavadních návrhů změny zákona. Cesta ke kontrolním zjištěním vede podle našeho přesvědčení přes kombinaci několika kontrolních principů (sloučení podmínky 50% vymezených CHPM dle § 78 i pro účely § 81 + podmínka doložené účetní a finanční „stopy“ předmětu NP v účetní evidenci poskytovatele potvrzení NP + jednotná a jednoduchá plošná evidence vystavených a přijatých potvrzení dle IČ poskytovatele a IČ příjemce spojená s veřejným autorizovaným seznamem oprávněných poskytovatelů NP).

Uplatnění každé z těchto podmínek jednotlivě nemůže být účinné, je nutný souběh, který

  • zamezí využívání NP malým „flexibilním“ firmám, které nejsou pod kontrolou ÚP,
  • zabrání poskytování dispozičních práv a zmocnění na základě provizí a zápočtů pohledávek ke kumulaci limitů NP u „šíbrů“,
  • zajistí prakticky stoprocentní evidenci a párování vystavených a přijatých potvrzení NP – tedy dodržování limitů, které již zákon stanoví.

Dlouhodoběji pak vidíme řešení v nahrazení NP jinou formou obchodní podpory, která nenarazí na přísná omezení hospodářské soutěže a veřejné podpory.

 

Co je reálně možné:

  • k 1.1.2014 již nelze očekávat žádnou změnu, i při zrychleném projednávání je reálný termín účinnosti změny nejdříve k 1.7.2014, avšak potvrzení NP se „zobrazí“ až 15.2.2015 – kontrola tím bude velmi zkomplikována,
  • reálnější a námi doporučovaný postup směřuje k důkladné přípravě změny k 1.1.2015, kdy již je možno propracovat metodické postupy kontroly, promítnout je do změny zákona a současně připravit a odzkoušet případné technické prostředky. Postoj MPSV ČR k jednotné evidenci je však zatím odmítavý, přestože podobné systémy v jiných oblastech fungují a jejich obsluha nevyžaduje enormní úsilí ani náklady na provoz a bezpečnost dat.

VR AZZP ČR, prosinec 2013

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..