Stručný přehled

· Kdo je u nás osobou se zdravotním postižením (dále „ZP“)  dle §67 zákona ?

osoba plně nebo částečně invalidní

osoba „zdravotně znevýhodněná“

dokladem je vždy doklad o přiznaném důchodu (zákon 155/95Sb.,  rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, rozhodnutí o tom, že se jedná o osobu „zdravotně znevýhodněnou“, dokladem není průkaz ZTP nebo ZTP/P a podobné podklady pro jiné účely)

· Co je pracovní rehabilitace ?

soustavná činnost zaměřená na získání nebo udržení pracovního místa osoby se ZP,  jejíž část spadající do působnosti úřadu práce upravuje  § 69 zákona  a doplňuje §1 až §5 vyhlášky

česká legislativa dosud zákonem neupravuje návaznost pracovní rehabilitace na rehabilitaci léčebnou, sociální, profesní

· Koho označujeme v praxi názvem „zaměstnavatel zdravotně postižených“ (dále jen „ZZP“)?

dle § 78 odst.(1) zákona zaměstnavatele (podnikatele nebo jinou organizaci), u níž počet zaměstnanců se ZP vypočtený podle § 11 až § 14 vyhlášky

může se v praxi jednat o vyspělý podnikatelský subjekt se stovkami zaměstnanců a certifikacemi kvality, ale také o neziskový sociálně-ekonomický subjekt oprávněný podnikat na základě živnostenského oprávnění na podporu své hlavní činnosti

· Co je chráněná pracovní dílna a chráněné pracovní místo ?

Zatímco v řadě zemí EU je to běžný název pro samostatný ekonomický (podnikatelský nebo jiný) subjekt, § 75 až § 77 zákona definuje tuto dílnu (resp. jednotlivé pracovní místo) jako speciálně upravené pracoviště vytvořené a provozované na základě dohody s úřadem práce

Charakteristiku a způsob podpory upravuje § 6 až §10 vyhlášky

Podmínkou uzavření dohody o vytvoření a o příspěvku na provoz je nejméně 60% podíl zaměstnanců tohoto pracoviště se ZP ve smyslu §7 vyhlášky

· Jaké příspěvky a dotace státu může ZZP získat ?

příspěvek dle § 78 zákona náleží zaměstnavateli měsíčně ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč.

tyto příspěvky jsou nárokové, poskytují se čtvrtletně proti předloženým podkladům zaměstnavatele za přísně vymezených podmínek

příspěvek na vytvoření, případně na provoz chráněné dílny nebo chráněného pracovního místa dle §75 – 77 zákona a §6 – 10 vyhlášky

tento příspěvek není nárokový, úřady práce postupují k jeho stanovení a aktualizaci individuálně, často velmi rozdílně v závislosti na měnících se prioritách politiky zaměstnanosti ve své působnosti

přestože došlo ke zvýšení maximální výše příspěvku dle zákona, je běžným jevem meziroční snížení příspěvku ze strany úřadu práce  i o desítky procent (nelze na něm stavět finanční plán)

ZZP stejně jako ostatní zaměstnavatelé mají možnost získat i další příspěvky z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti dle části páté zákona (např. rekvalifikace nebo příspěvek na dopravu, pokud nejsou duplicitou, např. součástí příspěvku na pracovní rehabilitaci)

· Jaké povinnosti mají běžní zaměstnavatelé vůči osobám se zdravotním postižením na trhu práce a vůči úřadům práce ?

dle § 81 až § 84 zákona jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci povinni zaměstnat nejméně 4% osob se ZP

tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit přímým způsobem, tedy nalézt, případně přizpůsobit pracoviště (event. poskytnout pracovní rehabilitaci) osobám se ZP – zaměstnat je

druhou možností je tzv.“náhradní plnění “  – odběrem výrobků nebo služeb od ZZP ve smyslu § 81 odst. (2) b) zákona .

třetí možnost – odvod 2,5 násobku průměrné mzdy dle § 81 (2) c) za každou osobu do stanovené kvóty – je v každém případě neúspěchem integrace (pracovní rehabilitace), získané prostředky ve státním rozpočtu velmi pravděpodobně nepokryjí státní výdaje na sociální zabezpečení nezaměstnané  osoby se ZP

  • Jaká je průměrná mzda za 1. – 3. čtvrtletí v národním hospodářství za rok 2008?

–     dle statistického úřadu průměrná mzda za 1. – 3. 2008 čtvrtletí v národním hospodářství činí  22 942.- Kč

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..