Uskutečnil se další kulatý stůl v Hradci Králové

Společnost CPR Hradec Králové a její organizace HANDIC-UP!, z.ú. pořádala 22. února 2019 další ze série kulatých stolů, tentokrát zaměřený na spolupráci regionálních partnerů na poli ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením. Zúčastnilo se více než dvacet odborníků zastupujících školy, zdravotnická zařízení, poskytovatele sociálních služeb, služeb zaměstnanosti i samotných zaměstnavatelů. Diskuse ukázala, že u jednotlivých článků existuje rozdíl mezi motivací ke kvalitní práci v jejich působnosti – v té části procesu rehabilitace, která jim profesně přísluší, a motivací ke spolupráci navzájem, ať již formální (pokud ji umožňuje legislativa) nebo spíše neformální.

Diskuse se týkala i dlouho očekávaného návrhu věcného záměru zákona o koordinaci rehabilitace OZP a jeho role, kterou by mohl po schválení ovlivnit prostředí.

V závěru účastníci potvrdili užitečnost takových setkání, minimálně pro získání přehledu o možnostech spolupráce navzájem. Více informací na webu CPR HK.

AZZP ČR i tentokrát poskytla podporu tomuto setkání, zúčastnili se i naši zástupci.