P5050012

Uskutečnil se Sněm AZZP ČR II.

Obsahem zprávy Výkonné rady AZZP přednesené předsedou J. Šulcem byl přehled jednání s MPSV ČR v kontextu iniciativ, na kterých se od počátku podílíme, informace o aktivitách a jednáních od posledního sněmu. V diskusi doplnili zejména Karel Rychtář a Zdeněk Věchet podrobnější informace o výsledcích a průběhu jednání. Velká pracovní skupina MPSV přijala řadu dílčích nelegislativních opatření v oblasti posuzování invalidity, diagnostiky OZP pro trh práce a pracovní rehabilitace, nepodařilo se však přiblížit k ambicióznějším návrhům, které jsme předkládali již v roce 2014. Intenzivně pokračují jednání o vlastním systému podpory ZZP50%+, kde již jsou první legislativní návrhy, přinášející zjednodušení a racionalizaci systému jako základ pro další změny. V celém průběhu jednání narážíme na dvě základní bariéry – zatím nedošlo ke shodě na účinném oddělení zaměstnání a sociálně pracovní terapie OZP, podobnou bariérou je nedostatek aktuálních dat o struktuře podporovaných zaměstnavatelů a o stávající struktuře podpory. Směřujeme k dohodě o podobě systému (2017), nelze však zodpovědně zasahovat do jeho parametrů – diferenciaci podpory nelze nastavit intuitivně. Cílem je předložení novely zákona o zaměstnanosti včetně věcného obsahu změn vyhlášky do konce června t.r. a zahájit realizaci změn v roce 2017 (uznání ZZP, veřejný seznam, zjednodušení žádosti a rozhodnutí o příspěvek, evidence NP).

Sněm byl informován o rozhodnutí posílit vnější komunikaci a PR ve dvou etapách – v roce 2016 ve směru k politické reprezentaci a státní správě, ve druhé etapě (2018) pak vůči dalším cílovým skupinám. V tomto směru byl posílen i rozpočet schválený na rok 2017.

Osvědčilo se vytvoření neformální obchodní sekce asociace, do níž se zapojilo cca 10-12 členů, vzhledem k potřebě posouzení legislativních návrhů v širším plénu bude iniciován i vznik legislativní sekce AZZP ČR, tato forma nemusí vyžadovat velké časové ani cestovní nároky. Iniciativa členů je vítána.

Sněm diskutoval i o postojích AZZP k opakujícím se nekalým praktikám některých ZZP, zneužívajícím ochotu zaměstnaných OZP k „odklánění” dotovaných mezd v rámci občanskoprávních vztahů. V diskusi byla podpořena iniciativa VR vymezit se vůči takovým praktikám a žádat případně členy o spolupráci, pokud se s takovými praktikami setkají. Bylo konstatováno, že bez aktivní a vědomé spoluúčasti zaměstnanců by nebyly možné, orgány v trestním řízení musejí zasáhnout i proti těmto „angažovaným” zaměstnancům.

K dalším tématům patřily problémy s náborem nových motivovaných zaměstnanců vhodné kvalifikace – významnou roli hraje stále obava ze ztráty invalidity a dalších nepojistných dávek v případě přijetí zaměstnání, výhodnější je zapojení do šedé zóny. Stát musí více podporovat aktivitu OZP než vytvářet psychologické bariéry. Na druhé straně se při získávání a náboru nových kvalitních zaměstnanců osvědčuje partnerství se specializovanými organizacemi (pacientské, sociální služby, školy), otevřenost a transparentní obraz ZZP na veřejnosti.

V příštím roce se uskuteční volby do orgánů AZZP ČR, část členů stávající výkonné rady již nebude kandidovat. V závěru své zprávy apeloval předseda Josef Šulc na nutnost již dnes hledat a podporovat vhodné kandidáty.

V závěru sněmu bylo přijato doplněné usnesení, které bude spolu se zápisem vyvěšeno na členských stránkách.

Také doprovodný program v pátek dopoledne a navazující diskuse byly zaměřeny na možnosti spolupráce s organizacemi specializovanými na integraci a pracovní uplatnění OZP. Liga vozíčkářů poskytuje komplexní pomoc a spolupracuje se zaměstnavateli v regionech jižní Moravy a Vysočiny, AV-institut je specializovaná agentura, která je současně nestátním zdravotnickým zařízením, Nadace Světluška Českého rozhlasu se specializuje na podporu osob se zrakovým postižením, má zájem o partnerství a spolupráci s AZZP ČR. II.

P5050012P5050015poslední 2016 003

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..