Zákon o veřejném zadávání a článek v časopisu EURO

Už dlouho diskutujeme o účelnosti a efektu zvýhodnění ZZP 50 %+ ve smyslu § 101 aktuálně platného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Z loňské ankety vyplynuly nepřesvědčivé výsledky, víme jen o málo případech, kdy se našim členům podařilo takto získat zakázku. V oblasti služeb často soutěží ZZP mezi sebou, zakázky z veřejného sektoru tvoří malou část soutěží na obchodním trhu. Tu a tam se objeví informace o „bílých koních” z řad ZZP, které si našel skutečný dodavatel plnění a použil je jako dodavatele – ve skutečnosti se dodávka realizuje „subdodavatelem” – skutečným dodavatelem.

Často i v komoditách, které opravdu nejsou u ZZP obvyklé. O tom je článek v posledním čísle časopisu EURO (č. 36) – panu starostovi ani konkurentům se v jejich rozhořčení nedivíme. Musíme objektivně konstatovat, že tento model „symbiózy” ZZP a skutečných dodavatelů je z pohledu podnikatelské veřejnosti kritizován stejně nebo víc než praktiky v oblasti náhradního plnění. Příklad První chráněné dílny (není členem AZZP ani jiného sdružení) je skutečně hodný odsouzení – i když paradoxně není nezákonný. Musíme se však vyjádřit k přehledu „TOP 10″, který pan redaktor Drchal opírá o údaje z Věstníku VZ. Nelze pochybovat o povaze zakázek v nabídce První chráněné dílny, praxe společnosti VDI Meta (dnes v konkurzu, není a nebylo nikdy členem AZZP ani SČMVD) je většině z nás dostatečně známá. Ostatní případy však nejsou s touto praxí srovnatelné: Šance Brno získala tímto způsobem jedinou zakázku pro nemocnici ve Zlíně v rámci své běžné velkoobchodní činnosti, kterou provozuje už desítky let. V případě družstva Raudo Šumperk (člen AZZP) jsme citovanou zakázku vůbec ve Věstníku nenalezli, i tento ZZP však provozuje běžně velkoobchodní činnost, na níž se podílejí OZP. Totéž platí o družstvu Handicap (člen SČMVD), jehož těžiště činnosti je v komplexních službách skartačních a digitalizačních, doplněných související obchodní činností. I v tomto případě jsme našli pouze jedinou získanou zakázku v roce 2013. Pan redaktor na komunikaci nereaguje, je to běžná praxe dnešních „svobodných” médií.

V zásadě je uzavřeno připomínkové řízení velké novely – fakticky nového Zákona o veřejném zadávání, kde MMR již v návrhu vypustilo cenové zvýhodnění obdobné dnešnímu § 101. Jednali jsme opakovaně (i za účasti MPSV ČR a VVZPO) se stejným výsledkem: pokud navrhneme bezpečný způsob omezení nepravostí, rádi nám vyhoví. Námi navržené omezení subdodávek je však podle více konzultací s právníky neschůdné (problém prokazování a kontroly). Proto budeme v úterý 15. 9. t. r. jednat ve Výkonné radě AZZP mimo jiné i o návrhu na souhlas se zrušením cenového zvýhodnění nabídek ZZP s tím, že v nové úpravě bude ponechána možnost „vyhrazení” určitého okruhu zakázek pro ZZP (podle rozhodnutí zadavatele, praxe běžná v civilizovanějších zemích EU). Druhou možností je využití doplňkových kritérií v rámci tzv. společensky odpovědného zadávání (založeného na podobném, dobrovolném principu).

Ing. Karel Rychtář

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..