Zápis ze 7. schůzky na MPSV

V Praze dne 16. května 2011

Závěry pracovního jednání zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí se zástupci Charty sociálního podnikání o návrhu novely zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání osob se zdravotním postižením).

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí se zástupci Charty sociálního podnikání se dnes na sedmém společném jednání dohodli na následujících úpravách návrhů novely vyhlášky, při zachování základních principů novely zákona o zaměstnanosti, která je součástí první etapy sociální reformy MPSV.

Návrh novely vyhlášky bude zpracováván, dle následujícího textu s tím, že uvedené procentní sazby jsou v tento čas považovány za orientační.

 

Vyhl. č. 518/2004 Sb.

ČÁST TŘETÍ

 

PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CHRÁNĚNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ

(K § 78 odst. x zákona)

§ xxx

 

Stanovení druhu nákladů a výpočet části příspěvku na další náklady spojené se zaměstnáváním více než 50% osob se zdravotním postižením podle § 78 odst. (x) zákona

 

Za další náklady, o které lze zvýšit příspěvek podle § 78 odst. 3 zákona, se považují:

 

 1. Administrativní náklady spojené se zaměstnáváním více než 50% osob se ZP v paušální výši (např. 7%) průměrné měsíční mzdy.

Tyto náklady budou doplněny o jmenovitý výčet.

. náklady personalistiky, mzdové, sociální agendy

. náklady zvýšené komunikace s úřady a institucemi, ÚP, BOZP, IP, ČSSZ, pojišťovnami a dalšími včetně nákladů na žádosti, dokumentaci, aktualizaci a kontrolu nástrojů podpory ZZP

 

 1. Náklady na přizpůsobení provozovny

 1. Nájemné za zvýšenou potřebu ploch, pracovních skladových a manipulačních prostor spojené se zaměstnáváním OZP a to ve výši 25% celkového objemu nájemného uhrazeného zaměstnavatelem

 2. Náklady služeb spojených s provozem a nájmem např. revize komínů, hromosvodů, elektroinstalace apod., jejichž cena je zahrnována do nájemného, a to až do výše 30% celkového prokázaného objemu těchto nákladů

 3. Náklady na vyšší spotřebu energie a paliv, spojené se zaměstnáváním OZP a to až do výše 30% z celkového prokázaného objemu nákladů

 4. Náklady na vyšší vodné a  stočné, spojené se zaměstnáváním OZP a to až do výše 25% celkového prokázaného objemu nákladů

 

Výše uvedené body mohou být případně uvedeny v rámci administrativních nákladů.

 

 1. Náklady na údržbu, opravy, pořízení a dalších prokázaných individuálních nákladů na přizpůsobení provozovny, pokud jsou způsobeny typem postižení, jinými odůvodněnými požadavky, kterými mohou být:

  • pořízení a ověření počítačového programového vybavení (SW) pro zaměstnávání OZP

  • přizpůsobení a pořízení pomocných technologických zařízení, které používají zaměstnanci se zdravotním postižením,

  • komunikační a orientační pomůcky, zlepšení hygienických, tepelných, světelných a hlukových podmínek

  • výstavbu nebo rozšíření provozů potřebných pro zaměstnávání OZP, včetně nákladů na počítačové vybavení (HW), a to až do výše 100% celkového prokázaného objemu nákladů.

 

 1. náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, kterými jsou

  • mzdové náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, a to  v rozsahu odpovídajícím počtu hodin odpracovaných provozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty při pomoci osobám se zdravotním postižením

  • náklady na zajištění pracovních asistentů v případě, že se nebude jednat o zaměstnance téhož zaměstnavatele

 

 1. dopravní náklady spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, kterými jsou náklady

  • na rozvoz a svoz zaměstnanců se zdravotním postižením na a  z pracoviště,

  • na dopravu materiálu,

  • náklady dopravní obsluhy,

  • náklady na vzdělávání zaměstnanců OZP a jejich přímých vedoucích spojené s osobním rozvojem pracovních kompetencí OZP

  • profesní a doplňující vzdělávání OZP

  • vzdělávání a příprava k duální kvalifikaci přímých vedoucích OZP začleněných v provozu

 

V rámci jednání jsme se dále shodli, že bude vypracován návrh metodického pokynu, který bude odsouhlasen níže uvedenými subjekty.

Diskutovali jsme také, jak řešit náklady na provoz agentur práce. Toto bude řešeno v rámci dalšího pracovního jednání.

Součástí diskuze byla také minimální mzda ve vztahu ke mzdovým a dalším nákladům na provoz CHPM.

 

Mgr. Karel Machotka, Bc. Petr Herynek, Bc. Václav Krása

náměstek ministra jednající za NRZP ČR

MPSV Chartu sociálního podnikání

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..