Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených slaví v letošním roce 30 let od svého založení

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených (dále jen AZZP) slaví v letošním roce 30 let od svého založení. Dovolte mi úvodem malou rekapitulaci vývoje, na kterém jsem se po léta mohl osobně a aktivně podílet.

Jak to začalo

Po roce 1989 mělo SČMVD okolo 45 členských družstev, která zaměstnávala přes 50 % zdravotně postižených. Družstva SČMVD byla tehdy největším zaměstnavatelem OZP v rámci Československa. Samozřejmě jsme úzce spolupracovali i se Slovenským svazem výrobních družstev. Dohodli jsme se, že budeme vzájemně vytvářet předpoklady pro další zaměstnávání ZP ve změněných podmínkách.

V té době jsme úzce spolupracovali s Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s českým MPSV ČR. Tam jsme otevřeně projednávali nové podmínky a zejména potřeby pro zaměstnávaní této skupiny lidí. Zahájili jsme spolupráci se zahraničními partnery, především s rakouskou organizací BBRZ Linz a zapojili se do středoevropské sítě ARGE Ost-West. Zúčastnili jsme se stáže a dále spolupracovali s americkou společností Goodwill ve Washingtonu. Podobně jsme spolupracovali s dalšími partnery v rámci Evropy, později EU.

Na základě i zahraničních zkušeností jsme považovali za nutné propojit zájmy i dalších zaměstnavatelů zdravotně postižených do společné organizace, abychom mohli jednotně postupovat v podmínkách zaměstnávání. Díky zahraničním zkušenostem jsme postupně položili základy dnešního systému podpory (povinné procento OZP, systém příspěvků, další nástroje, které byly dlouhá léta účinnou podporou). Musím konstatovat, že spolupráce s MPSV ČR, poslanci sněmovny i senátory byla velice efektivní. Všichni měli zájem na vytváření podnikatelského prostředí a chápání nutnosti pomoci začleňování zdravotně postižených do společnosti a začleňování zdravotně postižených do pracovního uplatnění v jednotlivých organizacích a speciálních dílnách. Do roku 2008 jsme dokázali udržet i nástroje investiční podpory zaměstnavatelů OZP. Z ní někteří tito členové SČMVD, asociace i další zajišťovali svůj další rozvoj.  Toto bylo úspěšné zejména díky i v té době působícím poslancům Pavlu Duškovi a následně Václavu Krásovi a zejména celému sociálnímu výboru poslanecké sněmovny.

Vznik AZZP

Vznikla AZZP ČR, ve které spojili své síly a vliv výrobní družstva „invalidů“, postupně i mnoho dalších zaměstnavatelů v rámci ČR. Velice dobře působila při vytváření podmínek zaměstnávaní. Iniciovala řadu návrhů na změny a řadu z nich, zejména v minulé době, úspěšně prosadila.

V počátcích vzniku asociace byly příslušné instituce velice vstřícné a otevřené při projednávání nutných požadavků. Uvědomovaly si nutnost zapojení hendikepovaných pracovníků do stále náročnějších podmínek trhu práce. Uvědomovaly si, že tato cesta je samozřejmě ekonomicky i sociálně pro stát nesmírně výhodná – nehledě k tomu, že na rozdíl od sociálních dávek a příspěvků se „investice“ státu z větší části vrací.

Dnes se situace mění. Musím bohužel konstatovat, že aktivita státní správy se značně změnila. A i přes tlak nejen asociace, ale i zaměstnavatelů a odborů k řešení těchto problémů je velice laxní. Přitom víme, že v současné době, kdy rostou nároky trhu práce, nastupuje automatizace a robotizace ve výrobních procesech, ubývá vhodné práce, kterou mohou provádět hendikepovaní pracovníci vzhledem ke snížení jejich fyzických schopností. Tento problém je samozřejmě problémem nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě. Musí se hledat nové možnosti uplatnění na trhu práce. Velice si proto vážím současné aktivity AZZP ČR, která i v dnešní době a v této složité hospodářské situaci hledá účinnou podporu.

A co bude dál?

Do budoucna je třeba v úzké spolupráci mezi vedením AZZP a jednotlivými zaměstnavatelskými svazy a podniky hledat možnosti zapojení do moderního průmyslu a služeb. Zejména k tomu by měl stát maximálně přispět. A také, jak píše ve svých vládních prohlášeních o pomoci hendikepovaným pracovníkům, toto skutečně naplňovat.

Přeji tedy vedení a členům AZZP, aby i nadále přicházeli s podnětnými návrhy na řešení pro efektivní pracovní uplatnění OZP. Jsem přesvědčen o tom, že i jednotlivé podnikatelské a zaměstnavatelské svazy a obě odborové centrály budou více nápomocny tyto návrhy vůči státní správě prosazovat.

Za KZPS ČR má AZZP ČR naši plnou podporu.

Jan Wiesner

Prezident KZPS ČRa

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..