Připomínky k NV o výši příspěvku

Přístup pouze po přihlášení

Návrh zvýšení příspěvku je v mezirezortním PŘ

Přístup pouze po přihlášení

Minimální mzda 2022

Přístup pouze po přihlášení

Rozhodnutí o MM je politické, ne ekonomické

Přístup pouze po přihlášení

Rozhodnutí o MM je politické, ne ekonomické

Nesouhlasíme s navýšením MM

Přístup pouze po přihlášení

Zákoník práce 262/2006 Sb. (vybrané §)