Informace k příspěvku 2020

Přístup pouze po přihlášení

Antivirus C a § 78a

Upozornění k bezdlužnosti

Přístup pouze po přihlášení

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2020)

Senát schválil navýšení příspěvku

Změny v EENP

Přístup pouze po přihlášení

Aktuální stav jednání o zvýšení příspěvku

Přístup pouze po přihlášení

Anketa k dopadu nezvýšení příspěvku

Přístup pouze po přihlášení

Informace o příspěvku na rok 2019

Informace o projektu OZP

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2018)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2017)

Znění zákona 435/2004Sb. od 1.10.2017

(Vybrané § vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP)

Nová úprava agenturního zaměstnávání je obsažena v § 58-66. Podstatné je, že na dočasně přidělené zaměstnance v rámci agenturního zaměstnávání nelze čerpat příspěvek podle § 78.

Číst dál

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2016)

Znění zákona 435/2004Sb. od 1.4.2016

(Vybrané § vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP)

§ 66

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu

Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu.42) Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, nebo modrá karta modrá karta nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.

Číst dál

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2015)

Nové znění zákona č. 435/2004 Sb. dle novely přijaté zákonem č. 136/2014 Sb. platné od 22.7.2014, resp. od 1.1.2015.

(Vybrané §§ vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP)

Legenda:

  • Přijaté změny nebo zrušená ustanovení

  • Komentář AZZP ČR a SČMVD

Číst dál

Změny náhradního plnění v roce 2012

Některá doporučení k praktickému využití kapacity náhradního plnění u ZZP v roce 2012.

Změnou zákona o zaměstnanosti dle §81 a §82 dochází nově k omezení celkového počtu vystavených potvrzení náhradního plnění u každého zaměstnavatele v závislosti na počtu zaměstnanců se ZP v předchozím kalendářním roce. K četným dotazům uvádíme komentář v pěti bodech.

Číst dál

Vyhláška č. 518/2004 Sb. od 1.1.2012