Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2017)

Znění zákona 435/2004Sb. od 1.10.2017

(Vybrané § vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP)

Nová úprava agenturního zaměstnávání je obsažena v § 58-66. Podstatné je, že na dočasně přidělené zaměstnance v rámci agenturního zaměstnávání nelze čerpat příspěvek podle § 78.

Read more

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2016)

Znění zákona 435/2004Sb. od 1.4.2016

(Vybrané § vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP)

§ 66

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu

Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu.42) Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, nebo modrá karta modrá karta nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.

Read more

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2015)

Nové znění zákona č. 435/2004 Sb. dle novely přijaté zákonem č. 136/2014 Sb. platné od 22.7.2014, resp. od 1.1.2015.

(Vybrané §§ vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP)

Legenda:

  • Přijaté změny nebo zrušená ustanovení

  • Komentář AZZP ČR a SČMVD

Read more

Změny náhradního plnění v roce 2012

Některá doporučení k praktickému využití kapacity náhradního plnění u ZZP v roce 2012.

Změnou zákona o zaměstnanosti dle §81 a §82 dochází nově k omezení celkového počtu vystavených potvrzení náhradního plnění u každého zaměstnavatele v závislosti na počtu zaměstnanců se ZP v předchozím kalendářním roce. K četným dotazům uvádíme komentář v pěti bodech.

Read more

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2012-14)

V tomto příspěvku vám přinášíme III. čtení PS schválené znění vybraných paragrafů zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vztahujících se k zaměstnávání OZP s komentářem.

Read more

Výklad k § 67

Výklad § 67 zákona č. 435/2004 Sb.

Status osoby se zdravotním postižením a jeho prokazování

A: Osoby se zdravotním postižením

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), stanoví v § 67 odst. 2 okruh osob, které jsou pro účely zaměstnanosti považovány za osoby se zdravotním postižením.

Jedná se o:

I. osoby plně invalidní (osoby s těžším zdravotním postižením)

II. osoby částečně invalidní

III. osoby zdravotně znevýhodněné.

Read more

Přepočtené stavy

Přepočtené stavy zaměstnanců pro účely § 35 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDP”)

Tato tabulka je přenesena z obsahu starého webu a není vhodně naformátovaná pro zobrazení na těchto stránkách.

Pro stažení tabulky klikněte na tento odkaz.

Read more

Vyhláška č. 518/2004 Sb. od 1.10.2004

518/2004 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 2004,

kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti

Read more

Stručný přehled

· Kdo je u nás osobou se zdravotním postižením (dále „ZP“)  dle §67 zákona ?

osoba plně nebo částečně invalidní

osoba „zdravotně znevýhodněná“

dokladem je vždy doklad o přiznaném důchodu (zákon 155/95Sb.,  rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, rozhodnutí o tom, že se jedná o osobu „zdravotně znevýhodněnou“, dokladem není průkaz ZTP nebo ZTP/P a podobné podklady pro jiné účely)

Read more

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2008-2011)

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Změna: 202/2005 Sb., Změna: 168/2005 Sb., Změna: 253/2005 Sb.,Změna: 428/2005 Sb.,Změna: 350/2005 Sb.,Změna: 495/2005 Sb.,

Změna: 382/2005 Sb.,  413/2005 Sb.,  444/2005 Sb., Změna: 161/2006 Sb., Změna: 264/2006 Sb. (část), Změna: 109/2006 Sb., 115/2006 Sb., Změna: 214/2006 Sb., Změna: 165/2006 Sb., Změna: 109/2006 Sb. (část), 112/2006 Sb. , 264/2006 Sb., Změna: 159/2007 Sb., Změna: 181/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 379/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Read more