Co nám přinesl rok 2015

Ohlížíme se za uplynulým rokem, který byl pro většinu členů podnikatelsky úspěšný. Věříme společně, že pozitivní vývoj bude pokračovat. V systému podpory zaměstnávání OZP se navenek mnoho nezměnilo, příznivě vnímáme zrušení 12 měsíční čekací doby pro možnost zvýšení příspěvku, relativně hladce proběhlo obnovení většiny dohod o vymezení chráněných pracovních míst, za což jsme vděčni státní správě – ÚP ČR, který se stále ještě stabilizuje z reforem v letech 2011-12.

Jsme rádi, že ubylo „patálií“ spojených s posuzováním podmínek pro vymezení CHPM i pro zvýšení příspěvku vyplývajících z častých metodických změn. S jedinou výjimkou: centralizace vydávání potvrzení o trestní bezúhonnosti ZZP v působnosti Policie ČR. V době, kdy většina zaměstnavatelů potřebovala rychle přijímat nové OZP na nově vymezovaná CHPM „ušetřil“ stát tímto způsobem za nepřiznané příspěvky za mnoho měsíců jen a pouze z těchto nesmyslných administrativních důvodů. Zaznamenali jsme rekord od podání žádosti do podpisu dohody 4 měsíce a jeden týden. Věříme, že se již v roce 2016 podaří tento problém vyřešit (ať už metodicky nebo legislativně).

I když ještě není změna zákona schválena, jsme rádi, že se podařilo najít shodu na zvýšení příspěvku dle § 78, které vnímáme nejen jako kompenzaci prvního kroku ke sjednocení nároku na minimální mzdu zaměstnaných invalidních důchodců v rámci rovných práv a příležitostí, ale také jako formu valorizace příspěvku, jehož výše se od roku 2008 nezměnila.

Pokračovala jednání pracovní skupiny MPSV ČR se zastoupením sociálních a dalších zainteresovaných partnerů o komplexních změnách celého systému – nejen podpory ZZP50%+. Výsledky jsou povzbudivé, ale zatím ne přesvědčivé. Nepřímo vnímáme citlivější přístup LPS k posuzování invalidity a zdravotního znevýhodnění zaměstnaných OZP. Celkové řešení však spadá do rámce důchodové reformy, přesahuje možnosti těchto jednání. Byla přijata (nelegislativní) metodická opatření k hodnocení pracovního potenciálu OZP pro pracovní uplatnění. Podobně již jsou v metodické rovině uváděna do života určitá opatření k zvýšení prostupnosti sociálních služeb a pracovní rehabilitace. Jsme však přesvědčeni o nezbytnosti legislativního dořešení sociálně pracovní terapie. Zatím velmi málo bylo uděláno ve prospěch praktické pomoci zaměstnavatelům na volném trhu práce, kteří stále více projevují zájem o zaměstnání OZP – kapacitní nedostatečnost sítě ÚP považujeme jen za jeden z mnoha problémů. Pro účinnou a spravedlivou reformu celého systému podpory chybí monitoring segmentu OZP na trhu práce – předpokládané dopady navrhovaných změn je nutno doložit a kvantifikovat, chybí však podrobnější data.

Pokud se jedná o samotnou podporu ZZP50%+, výsledkem dlouhých jednání je především shoda na přechodu od vymezení jednotlivých CHPM k uznání zaměstnavatele jako celku, spojenému nejen s procesem vstupního posouzení, ale především s pravidelným monitoringem jeho činnosti a s uvedením na veřejný seznam uznaných ZZP. Jako hodně obtížné se jeví nalezení společných, dostatečně průkazných a přitom administrativně nepříliš náročných kritérií. Cílem je větší důraz na kvalitu pracovních míst a osobní rozvoj zaměstnaných OZP, vyjádřený diferenciací příspěvku. Nesporným pozitivem je také shoda na zavedení elektronické evidence náhradního plnění, který je prvním krokem zajišťujícím 100% kontrolu zákonem stanovených limitů. Škoda jen, že se z administrativně – legislativních důvodů nepodařilo prosadit účinnost již od 1.1.2016.

Jednání budou pokračovat i v roce 2016, ke shodě a navržení viditelných změn legislativy zbývá poměrně krátký čas do poloviny roku – jen tak lze předpokládat jejich schválení s účinností od roku 2017 (v roce 2017 končí funkční období parlamentu a vlády).

Sami bychom nedokázali nic. Děkujeme proto všem našim členům, příznivcům, spolupracujícím organizacím státní správy i dalším partnerům. A přejeme jim do nastávajícího roku splnění všech přání, mnoho zdraví elánu do další práce – a také spolupráce s námi na dobré věci.

Výkonná rada AZZP ČR      
  

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..