Dotace a účetnictví

Informace k investičním dotacím

Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace z hlediska účetního jsou upraveny v úvodních ustanoveních Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, čj. 281/89759/2001, v článku XVIII, kde je stanoveno:

  1. Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtů cizího státu, z grantů Evropských společenství či dle programů obdobných (dále jen “dotace”).
  2. Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.
  3. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Majetek a technické zhodnocení s takto sníženou cenou nebo vlastními náklady se účtuje na účtech, na kterých by se účtoval bez dotace. Při dotaci ve výši 100 % se majetek a technické zhodnocení účtují na podrozvahových účtech.
  4. Umožňuje-li právní předpis prominout část poplatků (např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), může příslušný orgán prominutou část poplatků prohlásit za dotaci.

Z hlediska daňového je problematika dotací na pořízení hmotného majetku řešena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění v § 29, odst. 1, kde je stanoveno, že vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnutou dotaci.

 

Příklad na účtování dotace na pořízení dlouhodobého majetku:

 

Název operace

Částka

MD

D

1.

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

100

346

042

2.

Přijetí peněžních prostředků-dotace

100

221

346

3.

faktura na pořízení dlouhodobého majetku

180

042

321

4.

Úhrada faktury

180

324

221

5.

Převod dlouhodobého majetku do užívání

80

022

042

Legenda použitých účtů:

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

221 – Bankovní účty

321 – Dodavatelé

346 – Dotace ze státního rozpočtu

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..