Informace zaměstnavatelům k elektronické evidenci náhradního plnění

Zveřejněním ve Sbírce zákonů vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti č. 206/2017 Sb., která zavádí v § 81 elektronickou evidenci NP.

Tato novela připravovaná již v roce 2016 vstoupila do legislativního procesu s výrazným zpožděním, schválena byla 8.6.2017, body, týkající se elektronické evidence NP nabydou účinnost 1.10.2017.

Přechodná ustanovení zákona 206/2017 Sb. obsahují tyto body:

  1. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vložit do evidence údaje podle § 84 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to za období příslušného kalendářního roku do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  2. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Řada účetních, advokátních kanceláří a školících firem upozorňuje na nezbytnost ještě v roce 2017 dodatečně vložit do systému data za 1. pololetí t.r.

Jaká je skutečnost a jaké povinnosti zaměstnavatelé mají v současné době?

Současná situace je taková, že hotový elektronický systém není k dispozici, podle vyjádření MPSV ČR lze předpokládat jeho dokončení v září t.r. Je logické, že do systému se musí přihlásit nejen ZZP 50%+, ale i odběratelé, jde o tisíce subjektů. Pomineme-li předpokládané technické problémy s odladěním na MPSV ČR, u řady firem (zejména obchodně zaměřených s velkým počtem vystavených faktur s potvrzením NP) bude nutno upravit účetní software.

Na druhé straně máme společný zájem o získání potřebných dat již za rok 2017, byť neúplných. Řada našich členů avizovala ochotu zapojit se do „poloprovozu“, i v zájmu plného a bezproblémového náběhu v roce 2018. Proto apelujeme na členy, aby zvážili a využili reálné možnosti vložení dat za rok 2017 do systému, byť nebude možno očekávat naplnění jeho kontrolní a statistické funkce na 100 %.

Podstatná je neoficiální informace MPSV ČR, že za rok 2017 nebudou povinní zaměstnavatelé za neúplné nebo chybové využití elektronické evidence NP postihováni ani sankcionováni.

Pokud jde o platnost parametrů (násobky a roční limit 36násobku), nelze přijmout jiný výklad, než že parametry platí po celý rok 2017 stávající (včetně 36násobku).

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..