Jednání o systému podpory zaměstnávání OZP 23.3.2016

Po více jak 5 měsících a některých personálních změnách se sešla na MPSV ČR znovu velká pracovní skupina, která se již od roku 2014 zabývá návrhy a přípravou změn systému podpory zaměstnávání OZP (v širším záběru, nejen systémem podpory ZZP50%+). Hlavním cílem byla rekapitulace výsledků a stavu rozpracování jednotlivých úkolů, diskutovány byly zvláště tyto body:

  • Do života vstoupily v roce 2016 nové metodické pokyny pro posuzování invalidity a OZZ ze strany ČSSZ, bylo dohodnuto, že jejich dopad bude posouzen a hodnocen po uplynutí prvního pololetí 2016.
  • K závěru nedošla diskuse o nutnosti legislativní úpravy sociální rehabilitace a sociální terapeutické dílny v rámci novely zákona o sociálních službách. Sekce 2 MPSV zastává názor, že problém je v kapacitě a praktickém využití stávajících nástrojů (včetně financí), zaměstnavatelé, zástupci organizací OZP (a zdá se, že i sekce zaměstnanosti MPSV) jsou toho názoru, že je nutné jejich podobu více přiblížit pracovnímu uplatnění OZP.

Závěr: dohodnuto samostatné jednání do 14 dnů, jehož výsledek může být zapracován do připravované novely zákona o sociálních službách.

  • Kvitováno schválení zvýšení příspěvku dle § 78 pro rok 2016, obavy však vzbuzuje blížící se termín rozhodnutí o výši minimální mzdy v roce 2017, kdy má současně dojít ke sjednocení nároku na doplatek invalidním zaměstnancům. Další zvýšení příspěvku (všem ZZP automaticky) nepovažuje MPSV za systémové, na druhé straně pro účinnou diferenciaci není systém připraven – chybí potřebná data pro rozhodování. Za těchto podmínek hrozí

a) definitivní zánik části pracovních příležitostí u omezeného počtu ZZP s extrémně vysokým podílem nízkovýkonných zaměstnanců,

b) ekonomický dopad na většinu ZZP, kteří ztratí v důsledku zvýšení mzdových nároků nepodložených výkonem a tržbami prostor pro diferenciaci mezd a pro svůj podnikatelský rozvoj.

Do termínu jednání tripartity na počátku května musí být nalezeno řešení.

  • Diskuse se rozvinula také k objektivně klesající úrovni podpory OZZ na trhu práce, po zvýšení příspěvku v roce 2016 bude činit již jen 52% hodnoty příspěvku pro zaměstnané invalidní důchodce. Důsledkem je pokles zájmu o OZZ (viz klesající podíl u ZZP z průzkumu), ale i na volném trhu práce. Ministerstvo společně s ÚP ČR hledá operativně řešení v posílení nástrojů APZ pro tuto kategorii (s důrazem na volný trh práce), my navrhujeme kombinaci všech opatření: tedy dílčí zvýšení příspěvku, zavedení možnosti individuálního posouzení OZZ s možností navrhnout nové posouzení LPS pro trh práce a zmíněnou aktivizaci běžných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Další jednání velké skupiny se uskuteční v závěru dubna, mezitím očekáváme jednání dílčích skupin v kratších intervalech. Cílem je dospět k formulaci maximálního počtu legislativních změn tam, kde se ukážou potřebné a kde dojde ke shodě – a to do 30.6.t.r. Jen tak je možno předpokládat jejich uplatnění již v roce 2017.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..