Kontrola NKÚ – systému podpory zaměstnavatelů OZP

Podle NKÚ je nezbytné analyzovat a přehodnotit všechny zákonné nástroje k podpoře zaměstnávání osob zdravotně postižených – TISKOVÁ ZPRÁVA 30. listopadu 2010

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) prověřili systém podpory zaměstnávání občanů se zdravotním postižením a plnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006–2009 v této oblasti.

„V rámci meziresortní spolupráce a koordinace doporučujeme stanovit konkrétní a měřitelné cíle a východiska pro celý systém podpory zaměstnávání osob zdravotně postižených (OZP). Je především nezbytné analyzovat a přehodnotit všechny zákonné nástroje k podpoře zaměstnávání OZP. Motivovat všechny skupiny zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP, vytvořit takové podmínky, aby bylo v maximální možné míře zabráněno zneužívání státní podpory, a využít při tom poznatky získané úřady práce. V neposlední míře je nutné zajistit pravidelné sledování údajů potřebných k řízení a hodnocení celého systému podpory OZP,“ shrnul výsledky kontroly prezident NKÚ František Dohnal.

Osoby zdravotně postižené (OZP) jsou jednou ze skupin osob znevýhodněných na trhu práce a skupinou ohroženou dlouhodobou nezaměstnaností. V České republice se jedná přibližně o jeden milion osob.

Kontrole byly podrobeny zejména tyto nástroje podpory: příspěvek na podporu zaměstnávání OZP určený zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % OZP; povinnost zaměstnavatelů s více než 25 přepočtenými zaměstnanci zaměstnávat 4 % OZP a pracovní rehabilitace.

„MPSV u zákonných nástrojů nestanovilo žádné konkrétní a měřitelné cíle, jichž by mělo být v oblasti zaměstnávání OZP dosaženo. Nemá k dispozici např. údaje o skutečných počtech zaměstnaných OZP a nesleduje ani, v jaké míře se na zaměstnávání OZP podílejí jednotlivé skupiny zaměstnavatelů. Absence těchto údajů znemožňuje hodnocení a ztěžuje zavedení takových cílů a nástrojů, které by motivovaly všechny skupiny zaměstnavatelů,“ konstatoval Dohnal.

Podíl příspěvku na celkových výdajích na podporu zaměstnávání OZP v roce 2009 představoval 87,5 % a oproti p roku 2006, kdy výdaje dosáhly 1,4 mld. Kč, bylo ze státního rozpočtu vyplaceno téměř 2,3 mld. Kč. Změnami zákona o zaměstnanosti byly postupně odstraněny některé nedostatky, např. příspěvek je již účelově vázán na mzdové náklady. Kontrolou však bylo zjištěno, že chybí stanovení spoluúčasti zaměstnavatelů, protože v některých případech příspěvek pokrýval až 100 % zaměstnavatelem vykázaných mzdových nákladů. „Jak vyplývá z analýzy MPSV a poznatků úřadů práce, docházelo ze strany některých zaměstnavatelů ke zneužívání příspěvku – tyto skutečnosti však lze zjistit pouze kontrolou u příjemce. Na úřady práce jsou tak kladeny mimořádné nároky jak z hlediska četnosti kontrol, tak z hlediska prokazování. Zjistili jsme, že intenzita kontrolní činnosti úřadů práce je v některých případech velmi nízká. Riziko zneužívání příspěvku nadále přetrvává a s ohledem na nárokovost nemohou úřady práce jeho úhradu ovlivnit,“ řekl prezident Dohnal.

Z oznámení zaměstnavatelů vyplývá, že v kontrolovaném období plnění povinného podílu přímým zaměstnáváním OZP činilo cca 3,7 %, odebíráním výrobků a služeb cca 2,3 % a odvodem do státního rozpočtu cca 0,5 %. Došlo tak k překročení stanoveného povinného podílu o 2,5 %. Plnění povinnosti přímým zaměstnáváním OZP ovlivňuje skutečnost, že osoby plně invalidní se pro tyto účely započítávají třikrát.

Možnost plnit povinný podíl náhradním způsobem, tj. nákupem výrobků a služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP, je ve vysoké míře využívána. Negativním jevem je však podle kontrolorů skutečnost, že dochází k tzv. „přefakturovávání“ výrobků a služeb, a podíl práce OZP se tak výrazně snižuje. Všechny níže uvedené kontrolované osoby (11 organizačních složek státu) plnily povinný podíl zejména přímým zaměstnáváním, v menší míře odebíráním výrobků nebo služeb.

Pracovní rehabilitace je speciální nástroj určený pro všechny OZP, který přestože je zakotven v zákoně již od roku 1991, je doposud velmi málo využíván. V kontrolovaném období se na celkových výdajích na podporu zaměstnávání OZP podílel v průměru pouze 0,12 %. MPSV i úřady práce spatřují důvod ve značné administrativní a časové náročnosti, ale také v malém zájmu samotných OZP, popř. zaměstnavatelů. MPSV nemá k dispozici potřebné údaje pro objektivní zhodnocení účinnosti tohoto nástroje.

Kontrola byla prováděna v době od ledna do srpna 2010. Kontrolovaným obdobím byly roky 2006 až 2009, v případě věcných souvislostí i období předchozí a období do ukončení kontroly.

Kontrolovanými osobami byly Úřad vlády České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, úřady práce hl. m. Prahy, Brno-město, v Blansku, v Havlíčkově Brodě, v Hradci Králové, v Jablonci nad Nisou, v Jihlavě, v Liberci a v Pardubicích.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/03. Kontrola probíhala v rámci mezinárodní spolupráce, do které se zapojilo 14 nejvyšších kontrolních institucí1. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ JUDr. Eliška Kadaňová.

1] Společná zpráva bude zpracována a publikována na jaře roku 2011.
Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 10/03 (pdf, 268 kB)

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..