Schválení tolerance u pokuty dle §75 odst. 2 c)

Zatím jen průběžně můžeme s potěšením informovat členy, že na základě diskuse na letošním sněmu AZZP ČR uplatnila poslankyně Lenka Kohoutová iniciativu, která doplňuje § 75 zákona o zaměstnanosti novým ustanovením, které umožňuje tolerovat méně významné postihy za porušení předpisů inspekce práce a zaměstnanosti tak, jak jsme doporučovali již při projednávání zmíněné novely zákona. Následující dodatek byl schválen 13.6. ve třetím čtení zákona o sociálně právní ochraně dětí v následujícím znění: 

„D. Poslankyně Lenka Kohoutová

K usnesení výboru pro sociální politiku č. 102 (tisk 564/7) D1.

V části třinácté čl. XVIII (změna zákona o zaměstnanosti) se doplňují body 2 až 8, které znějí:

2. V § 75 odst. 2 se slova “odstavce 6” nahrazují slovy “odstavce 7”.

3. V § 75 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

“(4) Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c), pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč.”.

Uvedený vládní návrh zákona bude ještě projednávat senát, o výsledku budeme členy informovat.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..