Jak souvisí návrh zákona o sociálním podniku se stávající podporou ZZP

Motto:
Žádný složitý problém nelze vyřešit na stejné úrovni, na které vznikl.
Albert Einstein

Jak spolu (ne)souvisí zákon o sociálním podniku a podpora zaměstnavatelů OZP? Při jednáních o návrhu zákona o sociálním podniku nás autoři od počátku ujišťovali, že se jedná o dva nezávislé systémy, které se nemohou zastupovat ani si konkurovat. Jak se postupně rodila podoba návrhu, který již prošel připomínkami, už si tím vůbec nejsme jistí.

Především můžeme potvrdit, že dlouhodobě chybí nástroj podpory pracovních míst osob s jinými typy (sociálního) znevýhodnění. Stejně tak už dlouho apelujeme na potřebu podpory intenzivních „tranzitních“ programů pro znevýhodněné osoby s identifikovaným potenciálem rozvoje. Připravovaný návrh zákona o sociálním podniku de facto tyto nástroje přináší – a to je dobře.

Jenže…. Stále se jedná „pouze“ o nástroje podpory pracovních míst, nikoli samotných sociálních podniků. Podobně jako je tomu u zaměstnavatelů v režimu § 78 zákona o zaměstnanosti. Návrh zákona neřeší podporu sociálních podniků, jejich vzniku a rozvoje. Navíc o hodnotách a principech sociální ekonomiky a podnikání uznávaných v celém světě se v návrhu téměř nic nedočteme.

„Chráněný“ trh práce představuje v současné době jakýsi „eintopf“ obsahující velký počet subjektů lišících se velikostí, zaměřením, úrovní podnikatelskou i manažerskou a samozřejmě také kvalifikační a výkonnostní úrovní danou stupněm postižení většiny zaměstnanců. Podpora skutečné chráněné práce (mimo klasický pracovní poměr) zatím v ČR stále chybí, naopak systému podpory dle § 78a využívají podniky často účelově.

Je logické, že takové rozlišení vyžaduje komplexní posouzení žadatele – jeho podnikatelského, ekonomického, personálního i oborového profilu. Není to možné individuálně u 4000 „uznaných“ zaměstnavatelů se 70 000 OZP, ale k odlišení skutečné chráněné dílny (minimální přidaná hodnota práce OZP, sociálně pracovní terapie) od dceřiné společnosti obchodní korporace se shodným předmětem podnikání není potřeba profesionální audit. Jde o posouzení firmy, nikoli formální a izolovaná „evidence“ pracovních míst OZP.

Co s tím?

Najít cestu ke skutečné reformě systému podpory ZZP se stále nedaří. Plošné restrikce či omezení současné podpory velmi pravděpodobně postihnou právě ty nejslabší a nejpotřebnější. Dopadnou nejen na osudy desítek tisíc konkrétních lidí, ale i na výdaje sociálního systému, který tyto lidi bude muset zachytit (pravděpodobně za cenu vyšších a trvalých veřejných výdajů).

Pokud je (nepříliš) skrytým záměrem návrhu zákona o sociálním podniku vytvořit konkurenční model stávajícímu systému podpory dle § 78 zákona o zaměstnanosti, musí být v praxi životaschopný. Tak, jak je koncipován – tedy se zaměřením pouze na podporu pracovních míst znevýhodněných osob – zákonitě přinese stejné problémy, s jakými dnes bojuje „chráněný“ trh práce. Nemluvě o administrativních nárocích, které přinese bez významnější motivace pro registrované sociální podniky.

V čem je problém podpory pracovní integrace znevýhodněných osob? Je to vlastně jednoduché: obě strany trhu práce potřebují motivaci a stimulaci a praktickou podporu. Všechny dosavadní systémy i návrhy ale kladou důraz na regulaci a prevenci zneužití nástrojů. Tak to vnímá většina zaměstnavatelů.

Jednoduše: potřebujeme posuzovat kvalitu a udržitelnost samotných sociálních podniků. Bez podpory jejich podnikatelského, manažerského rozvoje a konkurenceschopnosti hrozí, že si vychováme stejného „Otesánka“, který bude po čase jen ždímat státní rozpočet.

KR

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..