Entries by Ing. Karel RYCHTÁŘ

Pozvání na ples

Dovolujeme si pozvat všechny členy i příznivce asociace na první ročník plesu AZZP ČR, který se uskuteční v pátek 9. března 2018 v Praze v hotelu Olšanka pod záštitou první místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horské. V pestrém programu nechybí kromě tance a zpěvu bohatá tombola, na jejímž obsahu se podíleli svými výrobky a dalšími cenami výhradně členové asociace. V průběhu plesu budou předána […]

Kulatý stůl v Brně

V prostorách Regionální hospodářské komory v Brně a ve spolupráci se SČMVD se uskutečnil další ze série kulatých stolů zaměřených na reformu podpory pracovního uplatnění OZP, k němuž byli pozváni především účastníci z Jihomoravského kraje. Záštitu poskytl místopředseda výboru Senátu PČR senátor Jan Žaloudík, který se z důvodu zahraniční cesty omluvil. Pravděpodobně z důvodu složité povolební situace si neudělal čas nikdo z pozvaných […]

Seznam ověřených dodavatelů náhradního plnění

Ministerstvo práce a sociálních věcí již zveřejňuje na odkazu http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodavatelu-np aktuální seznam potenciálních dodavatelů náhradního plnění ověřených úřadem práce. Potenciální odběratel tedy může snadno ověřit nejen oprávnění zvoleného dodavatele, ale i výši jeho ročního limitu, případně počtu zaměstnaných OZP ve čtvrtletích.

Kulatý stůl – Ostrava

18. září 2017 pořádala AZZP ČR již popáté regionální kulatý stůl zaměřený na reformu podpory zaměstnávání OZP. Tentokrát zamířila na severní Moravu – na Ostravsko. Dopoledne si někteří pozvaní účastníci prohlédli Výrobní družstvo Vkus ve Frýdku-Místku, kde v úvodu předsedkyně představenstva Zdeňka Děcká zajímavým způsobem seznámila hosty s historií družstva, s jeho aktuálními úspěchy a problémy. Následovala prohlídka provozu spojená s výkladem […]