Entries by Ing. Karel RYCHTÁŘ

Ještě poděkování za ples

Nejen sponzorům a členům, kteří přispěli do tomboly je nutné poděkovat. Považuji za svou osobní povinnost poděkovat (jistě i jménem všech členů VR a KK, účastníků plesu a ostatních členů) dvěma osobám, které se rozhodujícím způsobem zasloužily o úspěch akce.

Pozvání na ples

Dovolujeme si pozvat všechny členy i příznivce asociace na první ročník plesu AZZP ČR, který se uskuteční v pátek 9. března 2018 v Praze v hotelu Olšanka pod záštitou první místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horské. V pestrém programu nechybí kromě tance a zpěvu bohatá tombola, na jejímž obsahu se podíleli svými výrobky a dalšími cenami výhradně členové asociace. V průběhu plesu budou předána […]

Kulatý stůl v Brně

V prostorách Regionální hospodářské komory v Brně a ve spolupráci se SČMVD se uskutečnil další ze série kulatých stolů zaměřených na reformu podpory pracovního uplatnění OZP, k němuž byli pozváni především účastníci z Jihomoravského kraje. Záštitu poskytl místopředseda výboru Senátu PČR senátor Jan Žaloudík, který se z důvodu zahraniční cesty omluvil. Pravděpodobně z důvodu složité povolební situace si neudělal čas nikdo z pozvaných […]

Seznam ověřených dodavatelů náhradního plnění

Ministerstvo práce a sociálních věcí již zveřejňuje na odkazu http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodavatelu-np aktuální seznam potenciálních dodavatelů náhradního plnění ověřených úřadem práce. Potenciální odběratel tedy může snadno ověřit nejen oprávnění zvoleného dodavatele, ale i výši jeho ročního limitu, případně počtu zaměstnaných OZP ve čtvrtletích.

Kulatý stůl – Ostrava

18. září 2017 pořádala AZZP ČR již popáté regionální kulatý stůl zaměřený na reformu podpory zaměstnávání OZP. Tentokrát zamířila na severní Moravu – na Ostravsko. Dopoledne si někteří pozvaní účastníci prohlédli Výrobní družstvo Vkus ve Frýdku-Místku, kde v úvodu předsedkyně představenstva Zdeňka Děcká zajímavým způsobem seznámila hosty s historií družstva, s jeho aktuálními úspěchy a problémy. Následovala prohlídka provozu spojená s výkladem […]

Schválena novela zákona o zaměstnanosti

Zpráva, na kterou jsme všichni čekali: sněmovna dnes schválila vrácenou novelu zákona ze senátu většinou 88 hlasů ze 156 přítomných poslanců. Nic tedy nebrání přípravě na změnu režimu vymezování CHPM, současně se zvyšuje celkový limit příspěvku dle § 78a od 1.1.2018 ze stávajících 12 200 Kč na částku 13 000 Kč. Pro návrh hlasovali poslanci ČSSD, KDU ČSL, většina poslanců […]