PF 2018

PF 2018

Výsledky průzkumu ke zdrojům pracovních sil, zejména OZP

Před časem jsme zveřejnili anketu, jejímž cílem bylo zmapovat mezi členy problémy, situaci a způsoby jejich řešení v získávání nových zaměstnanců s důrazem na OZP. Aktuálně klesl počet uchazečů evidovaných v této kategorii úřady práce na počet cca 47 000 osob, z nichž podle zkušeností cca 2/3 jsou dlouhodobě nezaměstnaní a často reálně nezaměstnatelní.

V příloze najdete výsledky průzkumu, které jsou zajímavé, přestože vycházejí jen asi ze 30 vašich dokončených odpovědí.

Protože většina odpovědí výrazně preferuje možnost využití sdílení informací o uchazečích s možností dobrovolných regionálních partnerství, budeme se těmito náměty zabývat v roce 2018, uvítáme i praktické zkušenosti a nápady těch z vás, kteří již neformální výměnu informací využívají.

Úřady práce již postupně obsazují pozice specialistů pro OZP, na odkazu www.ozp.scmvd.cz postupně doplňujeme další kontakty na organizace, s nimiž je možné se spojit, na webu AZZP ČR lze najít potenciální spolupracující členy v regionu.

Díky za vaše náměty a zkušenosti.

Příloha: výsledky průzkumu

Průzkum situace a potřeby pracovních sil u ZZP

Vážení členové,

Stále častěji se setkáváme s nedostatkem vhodných a motivovaných spolupracovníků – lidí na práci. Počet evidovaných uchazečů z řad OZP se příliš nesnížil, ale chybí už i lidé na nekvalifikované pozice.

Proto jsme se v posledním jednání VR AZZP dohodli na provedení ankety, o jejíž vyplnění si Vás dovolujeme nyní požádat. Nejde o statistiky, spíše se intuitivně pokuste vystihnout Vaše dosavadní zkušenosti v této oblasti.

Na anketu, prosím, reagujte do 20. října.

Děkujeme za spolupráci.

Anketa ke konferenci AZZP

Vážení členové,

v rámci komunikační kampaně připravuje AZZP další konferenci v Senátu PČR. Konference se bude konat ve čtvrtek 7.12.2017 a jejím tématem bude koordinace rehabilitace OZP s důrazem na pracovní rehabilitaci a nové přístupy k podpoře pracovního uplatnění OZP.

Read more

Dopad demise vlády na legislativní změny

Přibývá dotazů týkajících se možných důsledků demise vlády na schválení poslední projednávané novely zákona o zaměstnanosti, která obsahuje nejdůležitější změny pro rok 2017, včetně zrušení vymezování CHPM a navazujících změn.

Klíčovou roli pro odpověď bude hrát  situace ve sněmovně v nejbližších 2 měsících. Ta závisí do značné míry na politickém scénáři, který se vyvine v duchu úvah a politologických rozborů pro další období v tisku. Návrhy již sama vláda příliš neovlivní, jejich obsah ani nemá výrazný politický obsah.

Konference na Veletrhu sociálního podnikání

V Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové se 19.4.2017 uskutečnil Veletrh sociálního podnikání, který pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Na veletrh přijelo téměř sto účastníků, kteří měli možnost účastnit se konference s ním spojené. V prezentacích konference se účastníci seznámili s Regionálním centrem podpory sociálního podnikání a s jeho fungováním. Dále se mohli dovědět, jak odpovědně zadávat veřejné zakázky a jaké možnosti financování (operační programy) a poradenství jsou jim v oblasti sociálního podnikání k dispozici.

Read more

Pořádáme konferenci na půdě Poslanecké sněmovny

Příští týden, na Zelený čtvrtek 13. dubna 2017, pořádáme společně s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem a pod záštitou předsedy Vlády ČR Bohuslava Sobotky konferenci “Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti”.

Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s širšími souvislostmi, které provází osoby se zdravotním postižením při pracovním uplatnění. V panelové diskuzi bychom rádi podnítili debatu na téma dalšího směru vývoje podpory pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením na volném i podporovaném trhu práce, který bude vystaven novým tlakům, které si vyžádá očekávaný další stupeň automatizace výroby.

Read more

Nezaměstnaní

Podíl nad 50 let mezi nezaměstnanými v Česku roste. Zatímco na konci roku 2012 tvořili padesátníci a starší zhruba 26 procent lidí bez práce, loni už to byla třetina. Organizace Plus 50 tvrdí, že průměrný věk nezaměstnaných roste. Podle mluvčí instituce Moniky Červíčkové se situace bez reformy úřadů práce příliš nezmění.

Zdroj: ČTK, MAFRA a.s., 1.3.2017

Rozsudek za tři roky

Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozsudky za podvody v ostravské chráněné dílně Třezalka Candle. Tři odsouzené okradly v letech 2010 až 2013 stát o 24 milionů korun při čerpání státních příspěvků na mzdy fiktivně zaměstnávaných osob se zdravotním postižením. Soud to ocenil tresty v rozsahu 3 až 5 let. To je jen dobře. Není ale dobře, že šetření ve své podstatě tak jednoduchých kauz trvá 3 až 5 let. A že po celou tuto dobu je jasný a prostý podvod veřejností podvědomě dáván do spojitosti s podmínkami a současným stavem podpory zaměstnávání OZP.

Read more

Průzkum personální struktury

Vážení členové,

e-mailem jsme Vás požádali o vyplnění tabulky – stručného šetření o personální struktuře, počtu exekucí vašich zaměstnanců a dopadech zvýšení minimálních mezd. Za včasné vyplnění a zaslání předem děkujeme. Pokud Vám e-mail nedorazil, kontaktujte prosím kancelář AZZP ČR.

Děkujeme za spolupráci

Závěry NKÚ jsou povrchní a zavádějící

NKÚ zveřejnila zprávu, týkající se nástroje podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižení zákona o zaměstnanosti – najdete ji zde.

Především je nutno zdůraznit, že zpráva hodnotí období roku 2015, ale situace se od té doby změnila. V rámci obecného nedostatku pracovních sil se potýkáme spíše s opačným problémem: je málo zbývajících kvalifikovaných OZP, kteří skutečně chtějí pracovat.

Read more

Předání petice ZZP premiérovi Sobotkovi

Předání petice a jednání s premiérem

V úterý 20.12. t.r. předali zástupci petičního výboru H. Plachá, J. Wiesner a V. Krása (za přítomnosti představitelů AZZP ČR K. Rychtáře a Z. Věcheta) na Úřadu vlády petici a kopie stovek podepsaných petičních archů s celkem cca 4 500 právoplatnými podpisy. Díky iniciativě prezidenta KZPS ČR J. Wiesnera byl předání přítomen i premiér Bohuslav Sobotka, se kterým jsme měli možnost krátce hovořit o celkové situaci a informovat jej o aktuálním vývoji legislativních jednání.

Read more

Návrh na zvýšení příspěvku získal podporu výboru sněmovny

V dnešním jednání výboru pro sociální politiku sněmovny byl do tisku č. 964 předložen pozměňovací návrh obsahující zvýšení příspěvku dle §78 odst. 2 o 700 Kč. Výbor ve shodě předkladatele (MPSV ČR) a zpravodaje tisku tento návrh doporučil ke schválení sněmovně. Sněmovní tisk – novela zákona o zaměstnanosti (harmonizační, týkající se promítnutí některých nařízení EU) je projednáván ve zkrácené lhůtě. Do 2. čtení v závěru ledna půjde s doporučením a podporou k propuštění do 3. čtení. Předpokládáme-li 3. čtení a schválení v únoru, mohl by senát schválit v březnu, podpis prezidenta by mohl  následovat  ještě do konce března.      

Zvýšení příspěvku získalo podporu výboru sněmovny

V dnešním jednání výboru pro sociální politiku sněmovny byl do tisku č. 964 předložen pozměňovací návrh obsahující zvýšení příspěvku dle § 78 odst. 2 o 700 Kč. Výbor ve shodě předkladatele (MPSV ČR) a zpravodaje tisku tento návrh doporučil ke schválení sněmovně. Sněmovní tisk – novela zákona o zaměstnanosti (harmonizační, týkající se promítnutí některých nařízení EU) je projednáván ve zkrácené lhůtě, do 2. čtení v závěru ledna půjde s doporučením a podporou k propuštění do 3. čtení. Předpokládáme-li 3. čtení a schválení v únoru, mohl by senát schválit v březnu, podpis prezidenta by mohl následovat ještě do konce března.