Kulatý stůl – Zlín

V proslulé administrativní budově č. 21 firmy Baťa ve Zlíně se konal 20. března další kulatý stůl, který jsme pořádali pod záštitou senátora a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka ve spolupráci s Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou ve Zlíně.

Na setkání jsme seznámili představitele regionu s potřebnými systémovými změnami a s kroky, které již byly podniknuty nejen na poli legislativy. Diskutovali jsme nad bariérami plynulého přechodu OZP z pasivity do pracovního uplatnění a nad možnostmi, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl ve Zlíně je dalším v řadě, který navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené do života.

Číst dál

Prohlídka výrobního družstva DITA Tábor

V rámci pořádaného kulatého stolu na ÚP v Táboře proběhla v pondělí 27. února 2017 v dopoledních hodinách prohlídka areálu výrobního družstva invalidů DITA. Hostitelské role se ujala paní Ing. Eva Samcová (předsedkyně představenstva) a paní Alena Dušková (místopředsedkyně představenstva).

Prohlídky výrobního družstva se zúčastnil JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR, Ing. Radka Maxová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, zástupkyně Úřadu práce – kontaktního pracoviště v Táboře – a zástupci AZZP ČR.

Číst dál

Kulatý stůl – Tábor

Také v letošním roce pokračujeme v organizaci kulatých stolů. Letošní 1. kulatý stůl se konal 27. února na půdě Úřadu práce v Táboře. Cílem setkání bylo na regionální úrovni promluvit s představiteli regionu o reformě systému podpory pracovního uplatnění OZP a o možnostech, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené do života.

Záštitu nad pořádanou akcí převzala místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Radka Maxová. Kulatý stůl jsme pořádali ve spolupráci s pobočkou Úřadu práce ČR Krajskou pobočkou v Českých Budějovicích.

Číst dál

Kulatý stůl výboru pro sociální politiku sněmovny

Na návrh poslance Miroslava Opálky se 19. ledna uskutečnil společný kulatý stůl tří podvýborů výboru pro sociální politiku, jehož se účastnili prakticky všichni jeho členové.

Mimo poslanců, zástupců MPSV ČR, NROZP se zúčastnili i zástupci zaměstnavatelů – KZPS ČR, AZZP ČR, SČMVD i KZZP ČR.

Číst dál

Josef Šulc (2016)

Ing. Jiří Hlavatý (2016)

JUDr. Petr Šimerka (2016)

Šance

Dostat druhou šanci

Josef Šulc (72) skončil po vážném pracovním úrazu na vozíku. I přesto ale dokázal vybudovat výrobní družstvo ŠANCE s 30 zaměstnanci (21 OZP). V roce 2014 firmu úspěšně předal do rukou svého syna Josefa (38).

Rozhovor s Josefem Šulcem seniorem

Proč vozíčkář založí chráněnou dílnu?

Aby se nezbláznil. Musel jsem začít pracovat, protože mě ubíjelo sedět doma a koukat z okna. Ke své původní profesi jsem se vrátit nemohl. Naštěstí mě podpořila rodina a kamarádi, a tak jsme v roce 1993 s dalšími pěti nadšenci založili družstvo Šance.

Jaké byly vaše začátky?

Začali jsme s tiskárnou, která tiskla časopis Vozíčkář. Postupně jsme činnost rozšiřovali o prodej zdravotních pomůcek a kancelářských potřeb. Vyráběli jsme také invalidní vozíky. Nakonec jsme se soustředili na jejich servis. Dnes provozujeme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Stál jste i u zrodu AZZP ČR?

AZZP ČR byla založena v roce 1993 a ŠANCE byla zakládajícím členem. Zpočátku nebyla činnost AZZP ČR výrazná. Postupně sílily snahy o změnu a v roce 2000 mě sněm zvolil předsedou a Karla Rychtáře místopředsedou. Vždy jsem se snažili prosazovat zájmy členů i strategické změny.

Jak se družstvu daří dnes?

Jedním z hlavních důvodů založení družstva bylo a je zaměstnávání OZP a osob s TZP. Myslím, že se nám daří úspěšně propojovat ekonomickou činnost s filozofií vzájemné pomoci těm, kteří by jinak jen obtížně hledali pracovní uplatnění.

Působíte jako dost aktivní vozíčkář.

Věk ale nezastavíte, a proto jsem musel vychovat svého nástupce. V roce 1998 nastoupil do družstva můj syn a začal se pomalu zaučovat. Nakonec převzal pozici předsedy, aby mi ulehčil od povinností.

Rozhovor s Josefem Šulcem juniorem

Jak se vám šéfuje po otci s takovým renomé?

Pracuje se mi dobře. Jen si budu muset své místo na slunci ještě vydobýt. Máme ale v družstvu dobrý a spolehlivý kolektiv, takže to, myslím, půjde.

Opravdu nenarážíte na žádné problémy?

Jde v zásadě o problémy s úřady v přebujelé administrativě, která nás silně zatěžuje. S ÚP si většinou dokážeme navzájem vyjít vstříc. Potíž je s legislativou. Je zapotřebí, aby ÚP více spolupracoval s dalšími úřady, jako je Ministerstvo financí či Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože po nás chce informace, které už státní správa má.

Od ledna 2017 bude zavedena jednotná minimální mzda. Jak se na to díváte?

Nelíbí se mi to. Ty nejpomalejší pracovníky budeme muset propustit. Pokud si OZP na sebe nevydělá, není spravedlivé, aby získal stejnou mzdu. Zvyšování minimální mzdy nás dostává do kleští, a tak již nezbývá mnoho na rozvoj firmy.

Myslíte si tedy, že byli OZP dosud diskriminováni?

V žádném případě. Naopak dojde od ledna k diskriminaci těch schopnějších. Lidé přestanou chtít pracovat. Pokud jde o OZP s nízkým pracovním potenciálem, plně na zaměstnavatele dopadne minimální mzda. Když bylo omezení 50 a 75 procent mzdy podle invalidity, tak bylo možné odměnit zaměstnance přiměřeně jeho výkonu.

Jaký je Váš názor na náhradní plnění?

Náhradní plnění je důležité, ale zneužívá se. Nehlídá se, kdo kolik náhradního plnění poskytl. Úřady nekontrolují, zda bylo náhradní plnění poskytnuto v souladu se zákonem. Potřebujeme evidenci, která by byla chráněna zákonem.

PONAP

Moje srdeční záležitost

Pavel Bravenec (42) založil v Břeclavi v roce 2007 chráněnou dílnu PONAP se dvěma zaměstnanci. Dnes má již zaměstnanců padesát, přičemž 48 je zdravotně postižených. A má velký úspěch.

Proč jste založil právě chráněnou dílnu?

Byl jsem spolumajitelem firmy, která se zabývala finančním poradenstvím a zaměstnávala dvě zdravotně postižené asistentky. Práce mě ale příliš neuspokojovala. Druhý důvod byl ekonomický a třetí, že na ÚP bylo mnoho nezaměstnaných z řad OZP, kteří chtěli pracovat.

Jaké byly vaše začátky?

Naším prvním obchodním partnerem byla společnost Alca Plast, pro kterou dodnes kompletujeme veškeré jejich výrobky sanitární techniky. Začátkem roku 2008 se počet pracovníků rozrostl na devět a postupně přibývali další až na dnešní padesátku.

Číst dál

Edita Černá

Karel Horych

Kulatý stůl – Hradec Králové

V pondělí 7. listopadu se na půdě Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové uskutečnil kulatý stůl k reformě systému podpory zaměstnávání OZP. Záštitu nad pořádanou akcí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Radka Maxová.

Kulatý stůl navazoval na podzimní konferenci v Senátu na téma Reforma podpory pracovního uplatnění OZP v rámci kampaně Měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené do života a soustředil se na potíže prostupnosti systému pro OZP. S přípravou výrazně pomohla společnost Práce invalidů s.r.o. – aktivní člen AZZP v regionu. Zúčastnili se pozvaní zástupci odborné veřejnosti z oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, úřadů práce, zaměstnavatelé i zástupci krajských a městských úřadů. Přestože se z vážných důvodů omluvili zástupci senátu, sněmovny i vedení MPSV ČR, diskuse ukázala na řadu problémů, často chronických, které zasluhují systémové řešení.

Číst dál

Konference v Senátu - Reforma podpory pracovního uplatnění OZP

Reforma podpory pracovního uplatnění OZP

V hlavní sále Senátu Parlamentu České republiky se pod záštitou místopředsedy Senátu Ing. Zdeňka Škromacha uskutečnila 15.9.2016 konference na téma Reforma podpory pracovního uplatnění OZP.

Konference v Senátu - Reforma podpory pracovního uplatnění OZP   Program konference - Reforma podpory pracovního uplatnění OZP - Senát 15.9.2016   Tematocký list AZZP ČR - Onás 

Číst dál

Úspěchy našich členů

Konference2a

Konala se konference k výročí 20 let AZZP ČR

Výroční konference Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP ČR) při příležitosti 20. výročí jejího vzniku se uskutečnila v úterý 28. května 2013 v pražském hotelu OLYMPIK.

Konference2a    Konference1a

Mezi více jak 80 účastníky byli hosty konference mimo jiné místopředseda Senátu PČR Zdeněk Škromach, předsedkyně podvýboru pro zaměstnanost sněmovny Vladimíra Lesenská, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Roman Chlopčík, místopředseda NROZP ČR Jiří Morávek, ředitelka NFOZP Hana Potměšilová a zástupci dalších vládních i nevládních organizací, kteří si spolu se zakladateli AZZP ČR a jejími členy připomněli historii i klíčové události.

Číst dál