Zaměstnání - poptávka - pekař

Zaměstnání – poptávka – pekař (Brno)

Připomínky k NV o výši příspěvku

Přístup pouze po přihlášení

Návrh zvýšení příspěvku je v mezirezortním PŘ

Přístup pouze po přihlášení

Záznam z jednání VR a KK

Přístup pouze po přihlášení

Výběrové řízení – správa webů

Přístup pouze po přihlášení

Příběh o lhůtě pro podání žádosti o příspěvek

Přístup pouze po přihlášení

Ministr Jurečka navštívil břeclavský PONAP

Ministr Jurečka navštívil břeclavský PONAP

Být či nebýt členem asociace

Záznam z jednání VR a KK AZZP ČR

Přístup pouze po přihlášení

Dotazníkové šetření

Přístup pouze po přihlášení

Připomínky k novele ZoZ

Přístup pouze po přihlášení

Nabídka seminářů na rok 2024

Přístup pouze po přihlášení

AZZP slaví 30 let III.

Jitka Hlaváčková

AZZP slaví 30 let II.

Otava Písek - sídlo družstva

Příběh OZZ

Co slíbil pan ministr…

Přístup pouze po přihlášení

Novela zákona o zaměstnanosti

Přístup pouze po přihlášení

Podruhé narozený