Josef Šulc (2016)

předseda AZZP ČR

Třetím oceněným je člověk, který přes své vážné zdravotní postižení dokázal nejen vybudovat firmu, která dala pracovní příležitost desítkám lidí, ale po 25 letech ji v dobré kondici předal svému nástupci. Pan Josef Šulc mimo to od roku 2001 nepřetržitě zastává funkci předsedy AZZP ČR.

Svou přirozenou autoritou dokázal vždy stmelovat rostoucí členskou základnu a mnohdy ne úplně jednotné názory. Byl vždy tam, kde bylo potřeba, a významně tak přispěl k dnešní prestiži největšího sdružení tohoto typu v ČR. Za jeho celoživotní přínos mu děkujeme.

Ing. Jiří Hlavatý (2016)

statutární ředitel společnosti JUTA a senátor

Dalším oceněným je člověk, který vynikl v podnikatelském světěje tvůrcem současného úspěchu jedné z největších ryze českých obchodních společností JUTA Dvůr Králové. Pan senátor Jiří Hlavatý je propagátorem a praktickým realizátorem společenské odpovědnosti podnikání, která je jednou z perspektivních cest k integraci lidí s postižením na trh práce.

Je zároveň nositelem řady ocenění. Oceňujeme osvíceného člověka, který svými názory a jednáním ukazuje cestu od povinností, kvót a sankcí k dobrovolnému uvědomělému využití pracovního potenciálu znevýhodněných lidí podmínkách, které nejsou pro tuto skupinu nijak příznivé.

JUDr. Petr Šimerka (2016)

bývalý náměstek ministryně MPSV ČR

Oceňujeme dlouholetou odpovědnou a náročnou práci člověka, který nejen že zastával významné funkce ve státní správě, včetně funkce ministra, avšak bez ohledu na politickou orientaci mnoha vlád nikdy neztratil svoji nestrannost a korektnost v jednáních.

Doktor Petr Šimerka vedl v letech 2014-2015 z pozice 1. náměstka ministryně MPSV jednání o komplexním řešení systému podpory zaměstnávání OZP, a byl v problematice OZP vždy schopen poradit a pomoci. Vážíme si jeho lidských morálních vlastností a rádi bychom mu za to poděkovali.